Slika nije pronađena

Iako ostatak učenika uživa na ljetnim praznicima, maturanti se još uvijek preznojavaju u učionicama – ne toliko zbog temperatura, koliko zbog činjenice da o rezultatima ispita koje pišu ovisi njihova budućnost.

Prošetali smo ispred XVI. i Klasične gimnazije te upitali maturante kakvi su dojmovi glede ispita iz hrvatskog jezika, je li im bio težak i koliko su se pripremali:


hrvatski jezik Matura maturanti

Još vijesti