Kontakt

 

teen385@novatv.hr

 

Glavna urednica portala: Kristina Skorup

novatv@novatv.hr

Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.
Sjedište: Buzinski krči 1, 10000 Zagreb
OIB: 75399377119
MBS: 1417398
Odgovorne osobe: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić
Glavna urednica Nove TV: Zrinka Jankov

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI
Naziv pravne osobe: Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Rue Edward Steichen 2, L-2540 Luxembourg
OIB: 97317915987
Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100
Temeljni kapital: 

Slovenia broadband S.Á R.L. je dioničar sa:
– 220 dionica serije A, nominalne vrijednosti 500,00 kn po dionici
– 1780 dionica serije B nominalne vrijednosti 18.000,00 kn po dionici
– 2200 dionica serije C nominalne vrijednosti 20.000,00 kn po dionici,
što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva Nova TV d.d., odnosno temeljni je kapital u iznosu od 76.150.000,00 kn podijeljen na 4200 redovnih dionica.