Slika nije pronađena

Do 2017./2018. godine najavljuju se temeljite reforme u školstvu. Osnovana je i Ekspertna skupina za reformu kurikuluma koja će se nastaviti na rad brojnih stručnjaka koji su prethodnih 25 godina, a i godinama prije, mijenjali obrazovni sustav.

Neke od najvažnijh promjena koje se planiraju uvesti su:

- razvoj stavova, vještina i onoga što hrvatskoj školi posebno nedostaje, kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, estetskog vrednovanja, inicijativnosti, poduzetnosti, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja

- planira se korjenita promjena ocjenjivanja, vrednovanja i izvještavanja o postignućima učenika kroz jasno određene kriterije, čime će se osigurati osnova za objektivnije ocjenjivanje i vrednovanje

- planira se i intenzivan rad na stručnom usavršavanju učitelja koji će moći slobodnije birati sadržaje koje će predavati učenicima

- uvođenje izbornosti u gimnazijsko obrazovanje koja će omogućiti usmjeravanje interesa učenika i jasnije profiliranje gimnazijskog obrazovanja

- uvođenje učenja na radnom mjestu u svim programima strukovnog obrazovanja, zbog olakšanja prelaska iz obrazovanja na tržište rada

- prelazak k devetogodišnjem osnovnoškolskom obrazovanju

- u osmom razredu osnovne škole učenici imaju 13 obveznih predmeta, gotovo svi biraju jedan, a većina njih i dva izborna predmeta. Ukupno tjedno opterećenje učenika je oko 30 sati, što znači 6 sati po radnom danu. Uvođenje novih obveznih predmeta zahtjeva smanjenje satnice određenih predmeta ili povećanje opterećenja učenika

- hrvatska škola nužno mora poučavati sadržaje građanskog i zdravstvenog odgoja

- učitelji pojedinog predmeta su ti koji će prvi procijeniti kvalitetu kurikuluma, jer će na vlastitu adresu dobiti prijedlog kurikuluma i imat će priliku dati viđenje onoga što je dobro, a što treba mijenjati.

Planirano je da u cjelokupnom procesu svoj aktivan doprinos daju i učenici i njihovi roditelji!

Što vi mislite o ovim promjenama? Sviđaju li vam se? Što mislite na devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje?

L.B./izvor: Jutarnji list

foto: Shutterstock

Pročitajte još...

...Pismo učenice iz medicinske škole: strukovne srednje škole diskiminirane na državnoj maturi...

...Hrvatski učenici ne znaju učiti: Uče prije testova, a znanje ih ne zanima...

...Novi zakon: učenici s 2 jedinice morat će na na dopunsku nastavu!...

reforma školstva 2017./2018. promjene osnovne i srednje škole

Još vijesti