Slika nije pronađena

Kako je vidljivo iz nedavno objavljenog dokumenta, promjene su uvedene u čak 12 predmeta, među kojima su i obavezni. U nastavku prouči izmjene i uputi se u nova pravila...
Promjene u polaganju hrvatskog jezika se tiču različitog bodovanja eseja i testa – esej će sada, umjesto dosadašnjih 80 bodova, nositi maksimalno 40 bodova, a sve o toj promjeni pročitajte u članku 'Državna matura je bliska budućnost, uputite se – uvode se novosti koje bi vam se mogle dopasti!'.


via GIPHY


Došlo je i do promjena u priboru koji se smije koristiti prilikom pisanja testa iz matke – od ove godine su je zabranjen šestar, kako piše, iz sigurnosnih razloga. Više o tome možete pročitati u članku 'Novo na državnoj maturi - zabranjeno još jedno pomagalo na ispitu iz matke!'.

Na višoj razini engleskoj jezika također je došlo do minimalnih promjena. U ljestvici za ocjenjivanje sastavka objedinjeni su opisivači za 0 bodova te jedinstvena formulacija za sva četiri kriterija glasi: tekst je uglavnom nerazumljiv ili ima manje od 50 riječi na zadanu temu.

Najviše izmjena je uvedeno u kataloge iz biologije i kemije. Na biologiji je došlo do izmjena u sadržaju koji maturanti trebaju pamtiti i smanjen je broj zadataka i ukupni broj bodova koje je na testu moguće ostvariti. U katalogu iz kemije je došlo do izmjena obrazovnih ishoda, a broj zadataka je smanjen sa 63 do 47. Broj bodova koje je moguće ostvariti je također manji za 20, no, bez obzira na to, vrijeme pisanja je ostalo isto.

U ispitnom katalogu iz fizike su također zabilježene neke preinake – zabranjena su dva pomagala i došlo je do izmjena u sadržajima koje pristupnici trebaju savladati. Od ove godine prilikom pisanja testa iz fizike se ne smiju koristiti kutomjer i šestar iz sigurnosnih razloga, baš kao i prilikom pisanja matke. Pisat će se ukupno tri sata tijekom kojih će pristupnici morati riješiti 37 zadataka.  Mijenjani su i neki obrazovni ishodi, a više o tome saznajte u ispitnom katalogu.

Promjene su uvedene i u kataloge iz francuskog, talijanskog i njemačkog jezika, likovnog, povijesti i informatike. Sažeti prikaz svih promjena u ispitnim katalozima za državnu maturu u šk.god. 2018./2019. pronađite ovdje.


via GIPHY


Foto: Shutterstock/Profimedia/Giphy

M.Z.


Provjeri još...

Novo na državnoj maturi - zabranjeno još jedno pomagalo na ispitu iz matke!

Državna matura je bliska budućnost, uputite se – uvode se novosti koje bi vam se mogle dopasti!

Najbolja priprema za državnu maturu – od sada možeš rješavati ispite od prethodnih godina online

Državna Matura ispitni katalozi novosti promjene

Još vijesti