Slika nije pronađena

Uporno korištenje mobitela u nastavi, unatoč višekratnim upozorenjima nastavnika, brbljanje, urezivanje različitih uradaka u školski inventar i slični lakši i često ponavljani ispadi ubuduće će sve učenike osnovnih i srednjih škola koštati izricanja opomene.

Zbog korištenja nedopuštenih izvora podataka za prepisivanje riskirat će dobivanje ukora, a zbog poticanja nasilničkog ponašanja, poput skandiranja prije ili tijekom tučnjava i sličnih obračuna te snimanja događaja koji uključuje nasilničko ponašanje, kao i poticanja grupnog govora mržnje, učenicima osnovnih škola prijeti strogi ukor, a srednjoškolcima opomena pred isključenje iz škole.

Teško nasilničko ponašanje, drske krađe, prijetnje oružjem, krivotovorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole, kao i objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem u cilju kompromitacije i povrede dostojanstva druge osobe tretirat će se kao osobito teška povreda ponašanja, zbog koje će učenici osnovnih škola moći biti preseljeni u drugu, a srednjoškolci odletjeti iz škole.

No, izricanje najtežih pedagoških mjera poput strogog ukora i preseljenja u drugu školu za učenike osnovnih škola te opomene pred isključenje i isključenja za učenike srednjih škola neće biti moguće bez prethodne obavijesti uredu državne uprave u županiji i nadležnoj ustanovi socijalne skrbi koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.

To su samo neki od prijedloga prvoga jedinstvenog Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji će od jeseni i nove školske 2015./2016. godine vrijediti za sve škole u Hrvatskoj.

Iz prijedloga mjera je također razvidno da se sada za lakše prekršaje, poput korištenja mobitela, šaranja i oštećivanja inventara, brbljanja, naguravanja, uznemiravanja učenika ili radnika škole najniža mjera opomene neće izricati odmah nakon uočenog prekršaja, nego, kako piše u obrazloženju, nakon ponovljenih lakših povreda.

Nejasno je iz pravilnika i kako će se kažnjavati korištenje tih sredstava u toaletima, školskim dvorištima i ostalim nenastavnim prostorima.

O svim koracima prije i tijekom izricanja mjera morat će biti obaviješteni roditelji, a za prijedlog najtežih mjera i nadležni uredi državne uprave.

Pedagoške mjere, osim zbog nasilničkog i neprimjerena ponašanja, izricat će se i zbog neopravdanih sati koje će učenici zaraditi ako ni nakon pet dana od povratka u školu ne donesu potrebne ispričnice i potvrde. Tako će:

OPOMENE:

- dobiti svi učenici koji neopravdano izostanu između jedan i 1,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje trebaju biti uključeni tijekom nastavne godine.

UKOR:

- će se dobivati za više od 1,5 do dva posto neopravdanih ukupnih sati

STROGI UKOR:

- u osnovnima, odnosno opomena pred isključenje u srednjim školama dijelit će se za dva do 2,5 posto neopravdanih ukupnih sati, a za njih više od 2,5 posto učenici osnovnih škola mogu biti preseljeni u drugu školu, a srednjoškolci izbačeni iz škola.

LAKŠE POVREDE PONAŠANJA:

- ometanje nastave, izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja, bacanje smeća izvan koševa za otpatke, oštećivanje imovine, šaranje, urezivanje u namještaj, nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja na nastavi, poticanje drugih učenika na povredu dužnosti, uznemiravanje učenika i radnika škole, klađenje i kockanje u učionicama;

pedagoška mjera: opomena.

TEŽE POVREDE PONAŠANJA:

- ometanje nastave da je onemogućeno njezino daljnje izvođenje, korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja, povreda dostojanstva druge osobe, učenika ili radnika škole omalovažavanjem, vrijeđanjem, širenjem neistina, unošenje i konzumiraje psihoaktivnih sredstava, poput cigareta, droga i alkohola, u prostore gdje se izvodi nastava, veća šteta na imovini, udaranje, sudjelovanje u tučnjavi, zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije; pedagoška mjera: ukor.

TEŠKE POVREDE PONAŠANJA:

- izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja poput prenošenja netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilničkog ponašanja, snimanje nasilnog događaja, krivotovorenje ispričnica ili ispravljenih radova učenika, poticanje grupnoga govora mržnje, krađa, iznuda novca, unošenje oružja i opasnih predmeta u učionice;

pedagoška mjera: strogi ukor za učenike osnovnih škola, a za srednjoškolce opomena pred isključenje.

OSOBITO TEŠKE POVREDE PONAŠANJA:

- krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole, objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koje za posljedicu imaju povredu časti i dostojanstva druge osobe, teška krađa i provala, ugrožavanje sigurnosti korištenjem oružja ili opasnih predmeta, nasilno ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe;

pedagoška mjera: preseljenje u drugu školu za osnovnoškolce, a isključenje iz škole za srednjoškolce.

L.B./izvor: Slobodna Dalmacija

foto: arhiva

Pročitajte još...

...Od jeseni za sve prekršaje u školama iste kazne...

...Škole motre aktivnosti svojih učenika na društvenim mrežama...

...Srednjoškolci kao izvanredi studenti: izbačeni iz škole, ali s pravom polaganja ispita...

pravilnik o ponašanju u školama vrijede u svim školama jednako kazne upozorenja

Još vijesti