Slika nije pronađena

U tjednu uoči početka nove školske godine završen je rad na novom Pravilniku o pedagoškim mjerama.

Povrijedi li ugled i dostojanstvo drugog učenika ili nastavnika objavom snimke na, primjerice, YouTubeu, srednjoškolac će biti izbačen iz škole, jednako kao da je počinio tešku krađu ili koristio oružje u školi piše Jutarnjilist.

Za ista nedjela osnovcu će od nove školske godine koja počinje 7. rujna biti izrečena mjera preseljenja u drugu školu.

'Priznajem, pedagoške mjere su prilično osjetljiva materija i uvažili smo puno primjedbi s javne rasprave' kaže Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, potvrđujući da je na prijedlog sindikata i škola u Pravilnik uvršteno prepisivanje, odnosno 'korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja'. Prepisivanje će tako prvi put na razini sustava biti kvalificirano kao lakši neprihvatljivi oblik ponašanja, a imat će jednaku težinu kao, primjerice, stvaranje buke ili korištenje mobitela na satu, bacanje smeća izvan koševa za otpatke ili oštećenje školske imovine. Za to bi djelo svaki učenik - bilo osnovac ili srednjoškolac - trebao biti kažnjen istom mjerom opomene.

U teže neprihvatljivo ponašanje, za koje će slijediti kazna ukora, ulazi klađenje ili kockanje u školi, ali i, primjerice, konzumiranje alkohola, marihuane ili druge vrste droga. U istoj je kategoriji i povreda dostojanstva druge osobe (učenika, nastavnika, školske čistačice ili ravnatelja), i to omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem laži i glasina.

Dok za ove oblike neprihvatljivog ponašanja nema razlike između osnovaca ili srednjoškolaca, pa bi, uvrijedi li školsku spremačicu, prvašić i maturant trebali snositi istu posljedicu - kaznu ukora, u sljedeće dvije kategorije - teška i osobito teška povreda - kazne se razlikuju po dobi.

Tako će, primjerice, osnovac zaraditi strogi ukor ako unese oružje ili drugi opasni predmet u školu, iznudi novac od drugog učenika, krade ili krivotvori ispričnicu, dok će srednjoškolac za iste oblike ponašanja dobiti opomenu pred isključenje.

Najteži prekršaji

Skupina koja je izradila Pravilnik, a prema tvrdnji ministra Mornara riječ je o raznolikom sastavu od ravnatelja škola i psihologa do predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih, svela je popis osobito teškog neprihvatljivog ponašanja na pet obrazaca. Zbog njih osnovac može dobiti mjeru preseljenja u drugu školu, a srednjoškolac isključenje. Riječ je o krivotvorenju službene dokumentacije škole (primjerice, unošenje ocjena u dnevnik), objavljivanju materijala (poput snimaka na YouTubeu), koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti ili dostojanstva druge osobe (bilo da je riječ o učeniku ili nastavniku) te teškoj krađi.

Najteže je kvalificirano nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu, kao i ugrožavanje sigurnosti učenika ili nastavnika korištenjem oružja.

Kao jednu od pedagoških mjera Pravilnik spominje i odluku ravnatelja o privremenom udaljavanju učenika s nastave (odluku donosi ravnatelj). Definirano je i u kojemu roku mjere trebaju biti izrečene, pa se, primjerice, u roku od dva tjedna od dana saznanja o neprihvatljivom ponašanju izriču opomena i ukor, dok se strogi ukor izriče u 30 dana, a preseljenje, odnosno isključenje iz škole u roku od dva mjeseca.

Foto: Shutterstock
Izvor: Jutarnjilist
I.N. 

Pročitajte još:

Pravilnik o odjevanju u školi

VIDEO: Učenik maltretira profesora, a ostatk razreda se smije

Djevojku potjerali s nastave zbog 'neprimjerene odjeće'

Pravilnik kazne Škola

Još vijesti