Slika nije pronađena

Već se sada neko vrijeme priča o uvođenju seksualnog odgoja kao obaveznog predmeta u škole. Na ovu se tematiku ne skreće dovoljno pažnje i učenici nisu dovoljno informirani. Mislite li vi da ovo treba biti obavezno u školama?
 
Čak devet od deset ispitanih građanki i građana Republike Hrvatske smatra da je država dužna osigurati djeci i mladima pristup informacijama, obrazovanju i uslugama vezanim uz zaštitu njihovog reproduktivnog i seksualnog zdravlja
, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je u ožujku ove godine agencija IPSOS provela za Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), piše Index.hr. Terensko istraživanje je provedeno na uzorku od 993 osobe starije od 18 godina, u slučajnom, dvoetapno stratificiranom nacionalno reprezentativnom uzorku, od 1. do 20. ožujka 2021. CESI je poznata feministička organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te za ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava.Prema rezultatima istraživanja, više od tri četvrtine (ispitanih) građanki i građana Republike Hrvatske smatra da u škole treba trebamo uvesti sveobuhvatno seksualno obrazovanje, dok bi 72 posto ispitanih to obrazovanje u školama učinilo obveznim. A bi li vi da se seksualni odgoj uvede kao obavezan predmet u škole?

'Edukacija koja zagovara pozitivan pristup seksualnosti, poštuje ljudska prava i rodnu ravnopravnost, pridonosi tolerantnoj i otvorenoj društvenoj klimi te međusobnom razumijevanju i poštivanju učinkovitija je u poticanju odgovornog seksualnog ponašanja i odgađanju stupanja u seksualne odnose. Kako pokazuju evaluacijske studije programa koje se provode u zemljama koje u sustavu školstva imaju uvedeno sveobuhvatno seksualno obrazovanje, ono doprinosi i smanjenju broja neplaniranih trudnoća i sprječavanju širenja spolno prenosivih bolesti, a ključno je i u prevenciji nasilja u vezama i seksualnog nasilja uopće', istaknula je povodom predstavljanja rezultata Nataša Bijelić iz CESI-ja, za Index.hr.

'Rezultati govore u prilog tome da javnost prepoznaje da se tu radi o edukaciji koja se zalaže za to da mladi usvoje znanstveno utemeljene i provjerene informacije, znanja i vještine koje im mogu pomoći da kvalitetnije žive svoje živote, da zaštite sebe i druge i da ostvare kvalitetne veze i odnose', dodala je Bijelić za Index.hr.

Izvor: Index.hr

Pogledajte još:

Cura se osvećuje bivšem dečku već 5 godina – a način koji ima je genijalan!

Dečko iz Hrvatske koji je sa 17 godina pretvorio gejmanje u svoj posao! Igra po 8 sati i zarađuje brdo novaca

Emina je pravi hit u regiji i svi žele da im crta po tenisicama! Kada vidiš njene kreacije, bit će ti jasno i zašto

Hrvatska Istraživanje Seksualni odgoj

Još vijesti