Slika nije pronađena

Algebra je i ove godine održala probne ispite državne mature. Sada su objavili rezultate, koji pokazuju sve – od toga u kojim su gradovima učenici najspremniji, a u kojima najmanje, koji su im predmeti najveći problem...

Nešto malo manje od polovice maturanata (njih 42%) smatra se jedva dovoljno spremnim za maturu. Iako je do državne mature još nekoliko mjeseci, Algebra je i ove godine održala probne ispite mature u osam gradova. Za sudjelovanje u projektu prijavilo se 3500 maturanata. Najbolje rezultate iz sva tri obavezna predmeta postigli su maturanti iz Zagreba, dok su u prosjeku najlošiji bili oni iz Zadra, Šibenika i Splita. Iz engleskog su ove godine maturanti briljirali više nego prošlih godina, a kod hrvatskog i matematike nije vidljiv nikakav pomak u odnosu na prošlu godinu. I naravno, najlošiji rezultati bili su iz matematike. A kako su riješeni svaki od glavnih predmeta?


Engleski jezik

Na ispitu iz engleskog jezika na osnovnoj (B) razini maturanti su ove godine ostvarili postotak riješenosti od 59% (2019. godine: 52%) dok su na višoj (A) razini ostvarili postotak riješenosti od 76% (2019. godine: 68%). Najbolji rezultat na obje razine engleskog jezika postigli su maturanti u Zagrebu. Najlošiji rezultat iz engleskog na B razini postigli su zadarski, a na A razini splitski maturanti.

Hrvatski jezik

Na probnom ispitu iz hrvatskog jezika maturanti su na osnovnoj (B) razini postigli prosječnu riješenost ispita od 56%, što je nešto lošije nego prošle godine (59%), ali su zato na višoj (A) razini ispit riješili nešto bolje nego lani, uz prosječnu riješenost ispita od 60% (2019.: 57%). Probni ispit iz hrvatskog na A razini najbolje su napisali maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Osijeku. Maturanti su s probnim ispitom iz hrvatskog jezika najviše poteškoća imali u Zadru, gdje je najlošije riješen ispit na osnovnoj razini, i Šibeniku, gdje je postignut najlošiji rezultat na naprednoj razini.Matematika

Probni ispit iz matematike ponovno je predstavljao najveću poteškoću za sve maturante. Na osnovnoj, B razini, prosječna je riješenost ispita 39%, jednaka kao i prošle godine; na višoj, A razini, prosječna je riješenost tek neznatno porasla u odnosu na lani pa su maturanti ostvarili rezultat od 40% (2019.: 38%). Probni ispit iz matematike na A razini najbolje su riješili maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Varaždinu. Najlošiji prosječni rezultat iz matematike ostvaren je u Šibeniku (matematika B razine) i Splitu (matematika A razine).

'Uspoređujući rezultate probnih ispita po gradovima u ovom trenutku najbolje su pripremljeni maturanti u Zagrebu i Varaždinu koji su sve ispite riješili iznad prosjeka, a slijede ih maturanti iz Rijeke i Osijeka', naglasila je Gorana Urukalo Čorkalo, rukovoditeljica poslovnog područja za državnu maturu u Algebri. 'Ovakav rezultat nije iznenađujući s obzirom na činjenicu  da se prema našoj anketi 39% maturanata još uvijek nije počelo pripremati za ispite državne mature, a još 36% započelo je s pripremom od početka drugog polugodišta (15 dana prije pisanja probnih ispita).', dodala je  Gorana Urukalo Čorkalo.


Foto: Freepik – pressfoto/ Giphy

M.T./ Izvor

Pogledajte još:

Drugačije od svih drugih srednjih škola: U Zagrebu se na jesen otvara gimnazija kakvu još niste vidjeli

Dolaze u školu prije svih, a odlaze zadnji: Kako je biti učenik iz manjeg mjesta koji putuje busom

U imeniku 5, a na maturi jedva prolaz: Kolika je razlika između ocjena u imeniku i onih na maturi?

rezultati maturanti Državna Matura probna matura

Još vijesti