Slika nije pronađena

Svako mjesto na fakultetima je bitno, a iako možda na njih nije tako velika navala, ako se upisna kvota smanji i za 50 studenata, to će biti primjetno jer znači da hrpa ljudi neće upasti.

Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici usvojio odluku o broju mjesta za upise u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija, kao i broju mjesta za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2021./2022. akademskoj godini, piše Novi list.Ukupna kvota za upis na preddiplomske i integrirane studije iznosi 3.524 mjesta, što je ukupno 75 mjesta manje nego u 2020./2021. Najveći broj upisnih mjesta namijenjen je redovnim studentima, 2.645 mjesta, dok je 775 mjesta za izvanredne studente, a 105 za strance. Manje upisne kvote u odnosu na ovu akademsku godinu predložili su Ekonomski fakultet, i to 60 upisnih mjesta manje, te Tehnički fakultet s 50 upisnih mjesta manje. Sljedeće se akademske godine neće provoditi upisi na preddiplomski studij Gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti, na preddiplomski studij Dentalna higijena Fakulteta dentalne medicine, na preddiplomski dvopredmetni studij Informatika u slobodnoj kombinaciji te na svim preddiplomskim stručnim studijima Tehničkog fakulteta, kako piše Novi list.Istovremeno na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje online preddiplomskog studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom se fakultetu pokreće online izvođenje smjera studija Menadžment te Financije i računovodstvo, koji su se do ove godine izvodili samo onsite. Za oba se smjera predlaže po 25 upisnih mjesta, a pokrenut je i postupak izmjene naziva smjera 'Financije i računovodstvo' u 'Financije'. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu predlaže pak 40 upisnih mjesta za smjer studija Menadžment u hotelijerstvu koji bi se od iduće akademske godine osim na hrvatskom jeziku izvodio i na engleskom jeziku. Prijave i upisi na studij bit će omogućeni po završetku postupka odobravanja izvedbe studija na stranom jeziku, a Medicinski fakultet na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja u sljedećoj akademskoj godini pokreće novi preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika, za koji predlaže ukupno 27 upisnih mjesta za redovite studente.


Izvor: Novi list

Pogledajte još:

Top lista najpoželjnijih studija među maturantima ove godine: Prvi prima 80, a želi ga upisati 1000 učenika

Novi koncept priprema za maturu: Besplatne su i možeš na njima biti kad god i gdje god tebi odgovara

Utjecaj korone i izolacijskih mjera na mlade u Hrvatskoj: Psihijatri zatrpani, a depresija sve veći problem

Fakulteti kvote UPIS NA FAKULTET broj mjesta