Slika nije pronađena

Istraživanja pokazuje da sve više školaraca pati od disleksije. Mnogi krivo pretpostavljaju da se radi o bolesti, a zapravo je to sindrom, poremećaj u učenju.

Čovjek s disleksijom drugačije prima, obrađuje i pohranjuje informacije koje dobija.  Zbog tog drugačijeg načina stvaraju se poteškoće u svladavanju čitanja i pisanja te kao posljedica toga, svladavanja školskog gradiva. Čitanje je za njih često prava muka, a nakon čitanja osjećaju jak zamor i neuspjeh. Zbog svega se osjećaju loše te im je odlazak u školu prava noćna mora jer su frustrirani zbog toga što su drugačiji. Sve ovo, ako se ne prepozna, može dovesti do samodestrukcije, manjka samopouzdanja, agresije i delikvencije.


Dokazano je da je disleksija genetski uvjetovana, dakle nasljedna je, a također nema nikakve veze s inteligencijom, odnosno pojavljuje se i kod osoba iznadprosječne, normalne i ispodprosječne inteligencije. Također, u nekim slučajevima disleksija može biti i stečena zbog proživljene fizičke traume mozga.

Postoje dvije glavne vrste disleksije:

Disleksija u kojoj je prisutna nedovoljna formiranost govora – ovakve smetnje idu od blažih teškoća s izgovaranjem teksta, smetnji u točnom razlikovanju i raščlambi glasova, do slabosti razumijevanja odnosa među riječima u rečenici, slabije govorne memorije i nešto siromašnijeg rječnika. Kod ove disleksije osoba ne čuje prvi i zadnji glas riječi i zato joj je teško pjesmu naučiti napamet ili ne razaznaje rimu. Također, često mijenjaju glasove, primjerice umjesto dlaka napišu glaka te često zadržavaju gramatički nepravilne riječi kao što su konjevi umjesto konji.


Disleksija s osobitom ili nedovoljno formiranom vizualno - prostornom percepcijom i orijentacijom
– osobe s ovom vrstom disleksije mogu se usmeno jako dobro izražavati, ali imaju problema sa snalaženjem u prostoru i vremenu. Tako ne znaju što je bilo danas, što je sutra, a što jučer, ne znaju što je lijevo, desno, naprijed ili nazad. Teže pamte i redoslijed dana u tjednu, mjesece u godini ili godišnja doba. Kada pišu ili čitaju  također često zamjenjuju redoslijed slova i brojki, npr. dobar – obad, slon – soln, 15 – 51, itd.

Evo još nekih simptoma disleksije:

Slabija koncentracija, često gubljenje vremena, poteškoće u razumijevanju humora koji je izražen riječima, poteškoće u komunikaciji jer ne mogu naći pravu riječ, sporost i nesigurnost u čitanju, posebice na glas, poteškoće u razumijevanju pročitanog, poteškoće donošenja zaključaka u vezi pročitanog teksta, teško pronalaženje gradiva u knjizi, brzo zaboravljanje pročitanog, problemi u razumijevanju novih termina, poteškoće u hvatanju bilješki jer ne mogu slušati i pisati u isto vrijeme, poteškoće u samostalnom pismenom izražavanju, 'obrtanje' brojeva kod služenja kalkulatorom, teškoće u učenju stranih jezika.


Također, osobe muškog spola sklonije su disleksiji nego ženskog spola

Ovdje treba spomenuti i disgrafiju koja je usko vezana uz disleksiju, a označava nesposobnost osobe da svlada vještinu pisanja prema pravopisnim i gramatičkim zakonima jezika, a čini  mnogobrojne, trajne pogreške u pisanju. Disgrafija nije povezana s neznanjem pravopisa ili smanjenom inteligencijom.

Što učiniti?

Disleksiju je potrebno uočiti čim prije. Iako bi trebali, nastavnici je najčešće ne prepoznaju. Stoga ste ti i tvoji roditelji prva karika koja treba nešto poduzeti. Ako sumnjaš da je imaš, svakako obavijesti roditelje, nastavnike te školske pedagoge. Ako se ne reagira na vrijeme, problem se samo produbljuje, a osoba s disleksijom postaje sve zatrpanija školskim zadacima koje nije u stanju svladati i zbog toga pada u malodušnost i depresiju. Za ublažavanje simptoma disleksije postoji logoped, a ako u tvom mjestu nema nijednoga ili ne znaš za njega, svakako se obrati svome liječniku koji će te znati dalje uputiti.

Bitno je ne sramiti se ovog problema te s ublažavanjem simptoma krenuti čim prije kako učenje ne bi više bilo mučenje. Samo hrabro naprijed!

Evo i nekih od najpoznatijih dislektičara

Bojan Navojec, Orlando Bloom, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Salma Hayek, Anthony Hopkins, Keira Knightley, Keanu Reeves, Billy Bob Thornton, Vince Vaughn, Marlon Brando, Woody Harrelson, River, Phoenix, Steven Spielberg, Liv Tyler, George Clooney, Willl Smith, Cher, John Lennon, Hans Christian Andersen, Agatha Christie, Pablo Picasso, princ Harry, Jamie Oliver, Albert Einsten…

N.LJ.J.
Foto: Photoxpress.com

disleksija poremećaj učenje Škola