Slika nije pronađena

Kakvi su stavovi, vrijednosti i uvjerenja mladih u Hrvatskoj danas? S kojim se izazovima suočavaju mladi danas na putu odrastanja? Ovo su pitanja na koja reprezentativna studija o mladima u Hrvatskoj Zaklade Friedrich-Ebert daje odgovore.

Rezultati studije temelje se na istraživanju provedenom na 1.500
adolescenata i mladih u dobi od 14 do 29 godina iz svih regija i
društvenih slojeva Hrvatske
.Glavni cilj istraživanja bio je identificirati, opisati i analizirati stavove i obrasce ponašanja mladih u suvremenom hrvatskom društvu, a za prikupljanje podataka korišten je upitnik sa zatvorenim pitanjima.

via GIPHY


Ovo istraživanje je utvrdilo da su pojedinci s višim stupnjem obrazovanja ili oni koji dolaze iz privilegiranih društvenih sredina skloniji tome da budu liberalniji, tolerantniji, kritičniji prema stvarnom svijetu i još više zadovoljni životom. S druge strane, ispitanici iz mlađih skupina i s nižim stupnjem obrazovanja skloniji su tradicionalizmu u najopćenitijem smislu - od njihovih stavova o rodnim ulogama do njihovih stavova prema imigrantima. Također, ovo istraživanje je, kao i mnoga druga prije njega, istaknulo važnost obitelji u društvenoj integraciji mladih. Najveći strah i zabrinutost među mladima bila je nezaposlenost, a najveća vrijednost i najizraženija potreba mladih bila je neovisnost. Kad je riječ o vrijednostima, osim blagog porasta religioznosti, hrvatska se mladež zalaže za nacionalizam i, u nešto većoj mjeri, za autoritarnost.

via GIPHY


Mladi u Hrvatskoj istaknuli su utjecaj i važnost klijentelizma, ili čak korupcije, u različitim sferama života, kao što su obrazovne institucije. Utjecajne prijatelje i poznanike smatraju najvažnijim čimbenikom u pronalaženju dobrog posla i uspješnosti u hrvatskom društvu općenito. Mladi ljudi postali su tolerantni na određene necivilne i oportunističke vrste ponašanja.Oni opravdavaju tipova ponašanja koji promoviraju vlastite interese na račun drugih koji ne koriste 'društvene prečace' što je pokazatelj potencijala za daljnje širenje i održavanje ove vrste necivilnog ponašanja i tolerancije među novom generacijom mladih.


via GIPHY


Što mladi kažu o obrazovanju?

Samo pet posto hrvatske mladeži vjeruje da se ispiti nikada ne kupuju u njihovim obrazovnim ustanovama, što ukazuje na to da je prisutna percepcija korupcije u obrazovanju. Veći prosjek ocjena imaju oni koji provode više vremena u učenju i oni koji se manje opterećuju stresom. Razina obrazovanja pojedinca značajno je povezana s financijskom situacijom u njihovom kućanstvu, kao i s brojem knjiga u kućanstvu, što je pokazatelj važnosti obiteljske kulturne osviještenosti i socioekonomskog statusa u postignućima mladih, posebice u obrazovanju.


via GIPHY


Što mladi misle da je potrebno za postizanje uspjeha?

Većina mladih smatra da uspjeh u pronalaženju posla zahtijeva povezanost s moćnim ljudima, utjecajnim prijateljima, adekvatnom razinom obrazovanja i stručnosti te srećom. Također, većina mladih želi sigurno zaposlenje, dovoljno slobodnog vremena i prilike za izgradnju karijere, dok najmanji broj njih želi raditi s ljudima i doprinositi društvu.

Većina mladih, njih 93 posto, vjeruje da nisu mogli dobiti posao koji su oni željeli zbog loših ocjena. Kad se radi o zaposlenju, najveći udio ispitanika bi najradije radio u privatnom sektoru, njih 50 posto.


via GIPHY


Koje vrijednosti mladi ističu kao najvažnije?

Najvažnija vrijednost među mladima je neovisnost. Hrvatski mladi u određenoj mjeri prihvaćaju nacionalizam i autoritarnost, te su u prosjeku skloniji autoritarizmu. Tolerancija prema seksualnim manjinama se povećala, dok se tolerancija prema različitim nacionalnostima smanjila, a i dalje se izražava značajna društvena distanca prema homoseksualcima. Također, mladi Hrvati su rezervirani kada je riječ o Hrvatskoj kao zemlji imigranata i multikulturalnosti. Važna je činjenica i da mladi u Hrvatskoj opravdavaju oportunističko ponašanje, kao što je korištenje osobnih ili obiteljskih veza – njih smatraju glavnim čimbenikom u postizanju društvenog uspjeha u hrvatskom društvu.


via GIPHY


Ima li hrvatska mladež dovoljno znanja o politici i kome vjeruju?

Mladi u Hrvatskoj izražavaju nedostatak interesa za politiku i većina njih nije raspravljala o politici sa svojim obiteljima, prijateljima ili poznanicima, te tvrde kako nemaju dovoljno političkog znanja. Unatoč činjenici da sve veći broj mladih koristi internet kako bi pratili politiku, njihov je dominantni izvor informacija još uvijek televizija, što znači da bi to mogao biti najutjecajniji medij u oblikovanju njihovih političkih stavova. Sve više mladih u Hrvatskoj ne vjeruje u demokraciju, te značajan udio prihvaća autoritarnu vladavinu. Mladi su danas zapravo nedovoljno upućeni u načela i pravila demokracije. Isto tako, politička participacija mladih je na niskoj razini, kao i njihova spremnost da postanu politički aktivniji. Mladi u Hrvatskoj imaju najvišu razinu povjerenja u represivne institucije (oružane snage i policiju), a najniža razina povjerenja u lokalne i nacionalne vlasti i političke stranke. Sukladno tome, oni su uglavnom nezadovoljni stanjem demokracije u zemlji i ne očekuju da će se gospodarstvo poboljšati u sljedećih deset godina.


via GIPHY


Jesu li mladi spremni iseliti se iz Hrvatske u potrazi za boljim životom?

Dvije trećine hrvatske mladeži izrazilo je želju za iseljavanjem iz zemlje. Većina ispitanika izrazila je umjerenu želju za preseljenjem u drugu zemlju, dok je jedna desetina izjavila da je ta želja jaka ili vrlo jaka. Oni koji su izrazili umjerenu, jaku i vrlo jaku želju za preseljenjem su iz ove tri regije: Lika, Kordun i Banija, Gorski kotar i Hrvatsko Primorje, te zagrebačka regija. Razlozi za preseljenje u drugu zemlju bili su uglavnom ekonomske prirode - viši životni standard, viši prihodi i bolje mogućnosti zapošljavanja. Njemačka je prva zemlja izbora za potencijalne hrvatske mlade emigrante te bi skoro trećina ispitanika odabralo Njemačku kao svoje odredište.


via GIPHY


Kako hrvatska mladež provodi svoje slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme hrvatske mladeži uglavnom je posvećeno zabavnim i opuštajućim aktivnostima. Uz to rjeđe sudjeluju u aktivnostima koje doprinose osobnom rastu i razvoju. Gotovo četvrtina mladih u Hrvatskoj se nikad ne bavi sportom, što ukazuje na nerazvijenu svijest o važnosti tjelesne aktivnosti u održavanju zdravlja i poboljšanju kvalitete života. Gotovo svi mladi u Hrvatskoj imaju pristup internetu, a uglavnom ga koriste za društvene mreže i dijeljenje različitih sadržaja. Također, većina mladih nema dovoljno svijesti o mogućoj zlouporabi osobnih podataka.

Foto: Freepik/ Giphy

M.S.K. / Izvor

Pogledajte još:

[OPREZ] Istraživanje je utvrdilo da najpopularnije piće na svijetu uzrokuje preranu smrt

Druženje s frendicama dva puta tjedno je itekako bitno - tako kaže jedno novo kul istraživanje!

Veliko istraživanje otkrilo o čemu najčešće lažemo roditeljima – vrijedi li to i za tebe? [ANKETA]

Hrvatska hrvatska mladež Istraživanje politika mladi religija stavovi migracija Mladi u Hrvatskoj uvjerenja

Još vijesti