Slika nije pronađena

Ako ste mislili da su vaši profesori zahtjevni, a školska pravila prestroga, saznajte kako je bilo vašim vršnjacima u 19. stoljeću.

Jednako kao i danas, i tada je bilo 'nestašnijih' učenika, no čini se da su 'prolazili' nešto gore jer jedno od pravila kaže: 'U školi rabiti će slijedeća disciplinirana sredstva: pohvala, nagrada, opomena, ukor, stajanje u klupi, stajanja izvan klupe, kod dječaka tjelesna kazan, napokon privremeno isključenje iz škole'. Fizičko kažnjavanje u školi danas je potpuno nezamislivo, a jedino što donekle ublažava ovo pravilo jest činjenica da je bilo primjenjivo u rijetkim situacijama: 'Tjelesna kazan dozvoljava se samo u slučaju većih moralnih prestupaka, kano : radi tvrdokornoga laganja, drzovite upornosti, prostačine i krupne nećudorednosti.Tjelesna kazan ne smije se nikada uporavljati radi slaba napretka u naucima ni radi izostajanja od škole.'

Od učenika se očekivalo da budu točni, čisti i uredni: 'Učenik mora točno dolaziti u školu svaki školski dan. Ako ne može doći ima umoliti roditelje ili skrbnike, da to prijave učitelju. Učenik mora biti uopće čist. A osobito kad polazi školu. U školu neka ponese samo one knjige i školske sprave, koje će mu trebati za onaj dan.'

A kakvo ponašanje je bilo prihvatljivo i primjereno u školskim klupama?

'Kad učenik u školu stupi, ima se otkriti i pozdraviti one, koje u školi nađe, svući svoju odjeću i sjesti na svoje mjesto te mirno čekati, dok nauk ne započne.

Učenici valja da se među se dobro slažu.

Učenici imaju svoje čuvati, a tuđe štovati. Ne smiju ničesa poklanjati, prodavati, niti mijenjati.

Svaki učenik mora paziti, da njegovo mjesto, kao i sve što je oko škole i u školi, ostane što čišće.

Kada učitelj ili koji odličnik stupi u školu, imadu učenici ustati te ga pozdraviti.

Školsku molitvu imadu učenici molit stojeć i pobožno.

Pod naukom sjede učenici na svojim mjestima mirno, pristojno i uspravno, te sve čine, što im učitelj nalaže.

Ima li učenik odgovarati, neka ustane i odgovara glasno i razgovjetno.

Koga učitelj pozove iz klupe k školskoj tabli ili zemljovidu, neka izađe te se povrati pristojno, nesmetajuć ni najmanje svojih drugova.

Po dovršenu nauku izlaze učenici iz škole redom, kako učitelj odredi.

Po dovršenu dopoldašnjem nauku smiju samo oni učenici ostati u školi i objedovati, koji stanuju daleko od škole.

Pod naukom ne smije ni jedan učenik jesti.'

Što kažete na ova pravila iz 19. stoljeća?

Izvor: Knjižnica Prve gimnazije Varaždin
I.N.


Pročitajte još:

Što su nosile srednjoškolke 60-ih godina prošlog stoljeća?

Test iz 1912. godine: biologija za osmaše

Beauty trikovi iz prošlosti koji funkcioniraju i danas

pravila ponašanja 19. stoljeće Učenici

Još vijesti