Zapisivanje u bilježnicu

Hrvatska gramatika strancima izgleda prekomplicirano, ali nama je lagana. Ili se tako samo čini? Onda kada trebamo napisati neku riječ, ne znamo ide li č ili ć, ije ili je, veliko ili malo slovo.

Iako znamo gramatiku, pričamo normalno i svi nas razumiju, i dalje ju nekad ne znamo. Zablokiramo i ne možemo se sjetiti kako se piše neka riječ koju smo već u životu napisali 1000 puta. Sve smo ove stvari naučili u osnovnoj školi, ali kada je to bilo. Znati neke osnove gramatike treba baš svatko. Ponovi malo gramatiku i riješi kviz! Možda te iznenadi koliko toga zapravo znaš. Ili koliko ne znaš.

 

Quiz Maker - powered by Riddle

 

Deva i karte KVIZ: Test općeg znanja koji se čini lagan, ali većina ne može skupiti 8/8

Zagrljaj KVIZ: Koliko si osjećajna osoba?

 

kviz test zabava gramatika hrvatski jezik