Obrok u studentskom restoranu

Menze su često glavna tema u studentskim grupama, a najčešće se komentira kvaliteta prehrane. Naravno, kvalitetna i raznovrsna prehrana je ključ zadovoljstva i pozitivne reakcije, ali nije rijetkost da se u studentskom tanjuru pronađe određena vrsta nametnika ili predmeta kojem svakako nije mjesto na tanjuru.

Zbog prethodnih, ali i budućih takvih situacija, Studentski centar u Zagrebu je obavijestio studente što trebaju učiniti ukoliko nisu zadovoljni kvalitetom studentskog obroka. Objasnili su da je prigovor studenta odmah na licu mjesta vjerodostojan i da takvu žalbu nitko ne može dovesti u pitanje.

Pozvali su sve studente da zajedničkim snagama riješe izazove s kojima se susreću i da pravodobno reagiraju na potencijalno nezadovoljstvo. Ukoliko imate primjedbu, javite se odmah odgovornoj osobi restorana i pošaljite e-mail na adresu prehrana@sczg.hr.

Naglasili su da je važno sačuvati račun konzumacije, kako bi djelatnici SC-a mogli odrediti točnu lokaciju i vrijeme konzumacije, kao i specifikaciju artikla.

Još vijesti