PMF privlači mlade umove

Nedavno je završio ljetni upisni rok za akademsku godinu 2023./24. na fakultetima u Hrvatskoj pa tako i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji ove godine bilježi porast onih koji su stekli pravo upisa nakon ljetnog roka s 583 prošle godine, na 591 ove godine.

Odlične rezultate PMF bilježi i u privlačenju maturanata koji su ostvarili najbolje rezultate na državnoj maturi iz matematike na višoj razini, fizike i kemije. Pravo upisa na PMF tako je ove godine ostvarilo ukupno 14 učenika. Šestero maturanata sa stopostotnim rezultatom na maturi iz matematike, četvero sa stopostotnim rezultatom na maturi iz fizike i troje s takvim rezultatom iz kemije.

Unatoč sve manjem interesu za upis na nastavničke smjerove posljednjih godina, ove godine bilježe blago povećanje interesa za deficitarna nastavnička zanimanja. Broj upisanih brucoša na nastavničkom smjeru matematike povećao se s 47 prošle godine, na 60 ove godine. Ovi izvrsni rezultati upisa odražavaju se u pozitivnim trendovima na tržištu rada za struke koje obrazuje PMF.

PMF kontinuirano radi na popularizaciji znanosti putem različitih događanja i društvenih mreža. Organizacijom događaja poput WiSe (Work in Science), Meet the mathematicians i Dana i Noći na PMF-u, a fakultet aktivno promiče znanost i educira širu javnost.

Uvođenje inovativnih programa iz STEM područja i istraživačkih projekata doprinosi privlačenju mladih umova zainteresiranih za istraživanje novih tehnologija, održivosti, biomedicine i drugih znanstvenih područja.

Kroz interdisciplinarni pristup i suradnju s industrijom, PMF potiče svoje studente da se aktivno uključe u istraživanja koja imaju stvaran utjecaj na društvo, što predstavlja značajan korak naprijed za fakultet.

Još vijesti