Održivi razvoj je pojam koji se sve češće spominje

Održivi razvoj je pojam koji se posljednjih nekoliko godina sve češće spominje, a ljudi postaju svjesniji utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš.

Tom „trendu“ se priključila i akademska zajednica, pa su organizirali „Festival održivosti“ koji će se održati od 13. do 18. rujna u Osijeku i Bilju. Cilj mu je predstaviti dostignuća akademske zajednice u doprinosu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja.

Planirane su radionice i predavanja koje su namijenjene ciljanoj publici – studentima, budućim poduzetnicima, gospodarstvima, i inovatorima. Predavanje na temu – “Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru uz održivost poslovanja”, ima za cilj potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje te pružiti informacije o dostupnim EU programima i mogućnostima financiranja.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, Kulturno-razvojnim centrom Općine Bilje, Fakultetom turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, Odjelom za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te tvrtkom TERA Tehnopolis d.o.o., je organizator ovog festivala, unist.hr.

Još vijesti