Evo novih promjena oko najpopularnije državne stipendije

Kako smo već pisali, ove su godine povećali broj, ali i vrijednost stipendija. Tako će ih se ove godine dodjeljivati 12.000 dok se prošle godine dodjeljivalo 10.000, a stipendija će iznositi 1.506,90 kuna, odnosno 200 eura, umjest dosadašnjih 1200 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te osobe koje imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

Studente očekuje 2000 više stipendija, još vrijednijih no prije Vlada RH studentima odsad nudi 2000 stipendija više: Dižu i iznos potpore – provjerite za koliko!

Studenti mogu dobiti stipendiju u tri kategorije:

E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;

D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata;

Pstudenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Za prijavu na natječaj je potrebno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva. Također, obrazac se podnosi isključivo u elektroničkome obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva.

U natječaju napominju kako prijava završava pritiskom na "Pošalji obrazac", a obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će nakon obrade studentu putem e-pošte biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave.

Evo novih promjena oko najpopularnije državne stipendije MZO javlja: Povećava se iznos najpopularnije državne stipendije, ali to nije sve! Evo što se sve mijenja

Natječaj je otvoren od srijede, 12. listopada, od 12 sati pa do 2. studenog do 12 sati.

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku kao ni tiskane prijave poslane poštom na adresu Ministarstva, a neće se razmatrati ni naknadno slanje dokumentacije kao dopuna prijavi.

Još vijesti