Slika nije pronađena

Unazad nekoliko godina, najpoželjniji fakulteti među maturantima ostaju isti: Logopedija na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu prednjači pred svima, dok se na drugom i trećem mjestu najpoželjnijih nalaze Psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sestrinstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Nikome nisu prvi izbor

No, svake godine ima i nekoliko studija koji ne zanimaju skoro nikoga.

Indeks u džepu studenta TOP i FLOP fakulteti ove godine: Neki studiji i ove godine 'gore', a ima i onih koje nitko dosad nije prijavio

Agencija za znanost i obrazovanje nedavno je objavila podatke o upisnim kvotama, prijavama i broju prvih izbora za ovogodišnje maturante.

Stoga, izdvojili smo fakultete i smjerove kojima je omjer kvote i broja prvih izbora - nula.

Visoko evanđeosko učilište u Osijeku na svoj studij izvanredni stručni studij Teologije upisuje 40 studenata. Prema sadašnjim podacima, samo je jedna osoba prijavila ovaj studij i nije mu/joj na prvm mjestu.

Iza Teologije nalazi se izvanredni stručni studij Ljevarstva na Sveučilištu u Zagrebu. Od sveukupno 20 upisnih mjesta, troje je maturanata prijavilo ovaj studij i nitko ga nije stavio na prvo mjesto. Ovogodišnji podaci pokazuju i da nema velikog interesa ni za Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu, izvanredni stručni studij na Visokoj školi PAR jer od 15 slobodnih upisnih mjesta, zauzeta su svega tri, od kojih niti jedan maturant ovo nema kao svoj prvi izbor. 

Visoka škola menadžmenta i sigurnosti SECURUS (u osnivanju) u Puli ipak ima svega jednu osobu koja je na prvo mjesto stavila studij Sigurnosti: smjer zaštite od požara, ima sveukupno tri prijave, a upisuje 25 studenata.

Ni izvanredni stručni studij Informacijskih tehnologija na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ne kotira dobro ove godine. Od 20 upisnih mjesta, svega je četvoro maturanata stavilo ovaj smjer na svoj popis i nikome nije na prvom mjestu.

Prvi redovni, stručni studij na ovoj listi je na Poslovnom veleučilištu Zagreb, smjer Upravljanje opskrbnim lancima koji ima istu statistiku kao i prethodnik: od 20 upisnih mjesta, četvoro je stavilo na popis ovaj smjer i nikom nije na prvom mjestu.

I redovni studiji su na popisu

U prvih dvadesetak mjesta koje ne želi nitko upisati, ima i nekoliko redovnih studija koji nisu popularni među ovogodišnjim maturantima. Osim spomenutog, među redovnim studijima koji nisu popularni ove godine nalaze se još: Teologija, stručni redovni studij na Visokom evanđeoskom učilištu u Osijeku kojeg je na popis stavilo petoro maturanata dok im je upisna kvota 40.

Zatim Učiteljski studij na talijanskom jeziku koji se izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Puli koji ima upisnu kvotu 11, ali je svega dvoje maturanata stavilo ovaj smjer za svoj prvi izbor.

Još vijesti