Ministar uhvaćen u plagiranju, a studenti nisu dovoljno informirani

Medije je preplavila afera o ministru obrane, Mariu Banožiću, koji je optužen za plagiranje. Njegov potez je pokrenuo temu o provjeri autentičnosti radova, a prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti nije propisano da se prijavljena izdanja provjeravaju.

Svaki autor je na neki način odgovoran sam za sebe, plagiranja je uvijek bilo u akademskom okruženju, ali studenti su većinom ti koji su na meti kada je u pitanju provjera autentičnosti radova. Iskorijeniti plagiranje nije jednostavno, a sankcije za plagiranje nisu svugdje definirano.

Razgovarali smo sa studenticom treće godine preddiplomskog studija Biotehnologije i istraživanja lijekova sa Sveučilita u Rijeci koja je trenutno u procesu pisanja završnog rada, koja ne brine da će njezin rad biti označen kao plagijat.

„To se na našem fakultetu lako može otkriti, ne znam kako je na ostalim fakultetima u Rijeci, ali kod nas svaki student ima vlastiti račun za program koji služi za provjeru autentičnosti radova.“

Programi odrađuju posao

Uobičajena praksa na većini fakulteta jest da profesori provjeravaju izvornost radova, iako su u svijetu dostupni razni softveri koji se mogu omogućiti i studentima. Prije nekoliko godina svi su fakulteti dobili neograničeni pristup softverima, a svaki fakultet je morao odlučiti koji sustav želi koristiti.

„Nemam brigu oko plagiranja, prije nego što predam seminarski ili bilo kakav rad, uvijek provučem cijeli tekst kroz taj sustav i nikad nisam imala problema.“

Sustav, to jest softver, pronalazi tekst koji nije originalan ili potencijalno plagiran, a licence omogućuju neograničen broj provjera. Na službenim stranicama Sveučilišnog računskog centra stoji informacija da su za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti radova – Turnitin i PlagScan.

Na spomenutoj stranici stoji da te sustave mogu koristiti nastavnici i studenti, a pristup se vrši korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Bez obzira na taj podatak, veliki broj studenata i dalje nema pristup sustavu, a samim time su i nedovoljno informirani o toj mogućnosti.

Još vijesti