Slika nije pronađena

Danas, 17. svibnja, u ponoć (dakle, u noći sa 17. na 18. svibnja) ističe rok za odjavu ispita državne mature. Još samo danas se možete premišljati što biste pisali, a nakon toga vas svaka promjena košta. Podsjetimo vas još jednom na važne rokove...


Naime, ako predmet ne odjavite niti se ne pojavite na ispitu bez valjanog opravdanja, morat ćete platiti naknadu za troškove polaganja ispita. To propisuje Pravilnik o polaganju državne mature u čl. 18., gdje jasno stoji: 'Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u roku (op.a. do danas u ponoć!), a ispitu se ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita. Pristupnici iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika o razlozima izostanka obavještavaju Centar'. Dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanog ispita'.

Ako to ne ispoštujete, platit ćete! Koliko?

via GIPHY


'Iznos novčane naknade za troškove polaganja ispita za pojedine kategorije pristupnika određuje Centar svojom odlukom za svaku školsku godinu', piše u Pravilniku. Odlukom o naknadi za troškove polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018. propisano je da naknada iznosi 175 kuna po ispitu!

Pa kako ga odjaviti na vrijeme?

Maturanti koji su odlučili odjaviti neki ispit, još danas se mogu javiti ispitnom koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje. Ostali pristupnici (oni koji su prošlih godina formalno završili obrazovanje) mogu se javiti Centru putem e-maila odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Foto: NCVVO/Shutterstock/Giphy

M.Z.

Provjeri još...

Poticaj za maturante – najboljeg na državnoj maturi čeka nagrada od preko 33.000 kuna

Promjene kod polaganja državne mature – ove godine će biti još lakše pasti ispit iz hrvatskog

Najpopularniji predmeti na državnoj maturi – saznaj koliko imaš konkurencije na izbornima ove godine!

rok odjava ispita maturanti Državna Matura

Još vijesti