Slika nije pronađena

Centar za djecu, mlade i obitelj Modus, Otvoreno učilište Algebra i portal MojaMatura.net proveli su ove godine, u dva ciklusa, opsežno istraživanje na 1180 srednjoškolaca kako bi proučili psihološke aspekte pripreme za državnu maturu.

Čak 59% maturanata izjavilo je da je pod vrlo velikim ili izuzetno velikim stresom već u trenutku prijave ispita državne mature, pola godine prije same mature, dok ih u tom trenutku samo 21% tvrdi da su u potpunosti informirani o onome što ih uistinu čeka.

Kako se bliži datum državne mature, tako i njihova samouvjerenost i procjena šansi za uspješno polaganje ispita postupno padaju... Pritom kao najčešće simptome koje vezuju uz stres prouzročen državnom maturom spominju neprestano razmišljanje o rezultatima, poteškoće u koncentraciji, rastresenost, nemir i česte promjene raspoloženja.

Čak 27% učenika izjavljuje da je natprosječno, ili vrlo loše informirano o državnoj maturi u trenutku kada se za nju prijavljuju.

U trenutku prijave ispita najveće si šanse za prolaz daju na ispitu iz stranog jezika (ocijenivši, na skali od 1 do 5, svoju spremnost prosječnom ocjenom 3,64), nešto lošijima procjenjuju svoje šanse na ispitu iz hrvatskoga jezika (2,96), dok su najmanje uvjereni u uspjeh na ispitu iz matematike (2,85).

Mislite li i vi da je državna matura veliko opterećenje maturantima?

L.B./izvor: Glas Slavonije

foto: sxc.hu

Državna Matura psihološki aspekti Istraživanje

Još vijesti