Slika nije pronađena

Bliži se vrijeme predaje završnih radova, a taj period veliki je stres za sve vas maturante koji moraju odabrati temu, napisati rad o njoj i obraniti ga na kraju pred komisijom. Donosimo vam par savjeta napisati što bolji rad i što bezbrižnije riješili tu veliku obavezu.

Ukoliko ste maturanti sigurno se na popisu vaših obveza nalazi pisanje maturalnog rada. Prvi korak u izradi maturalnog rada je izbor teme. Iako na prvi pogled izgleda jednostavno izbor teme zahtijeva promišljanje i razgovor s profesorom (mentorom), objavljuje portal Škole.hr.

Razmislite koji predmet vas najviše zanima, a iz kojeg ujedno imate i najviše znanja i odmah će nastati područje u okviru kojeg možete izabrati temu. Napr. ukoliko vas zanima povijest, a i stekli ste mnoga znanja iz toga područja, a uz to vas još oduševljavaju vitezovi ili razdoblje antike tema će se sama nametnuti.

Nakon izbora teme i razgovora s mentorom slijedi prikupljanje literature i proučavanje drugih izvora. Naravno da za maturalni rad možete koristiti i sadržaje pronađene na Internetu, no pritom valja biti vrlo oprezan jer ti sadržaji nisu uvijek pouzdani, pa ih je poželjno dodatno provjeriti.

Strukturirati maturalni rad znači podijeliti temu rada u manje cjeline (poglavlja i dijelove). Kad se izrađuje struktura rada treba imati na umu da se svaki maturalni rad sastoji od: naslovne stranice, sadržaja, uvoda, razrade, zaključka, literature (bibliografije).

Naslovna stranica treba sadržavati:

- u lijevom gornjem kutu naziv i adresu škole

- na sredini stranice (centrirano): Maturalni rad iz (naziv predmeta); ispod toga naslov rada koji treba biti što jednostavniji i kraći

- lijevo pri dnu stranice: Mentor: ispod toga ime i prezime profesora i titula

- desno pri dnu stranice: Učenik: ispod toga ime i prezime učenika, razred

- pri dnu stranice u sredini (centrirano): grad, mjesec i godina pisanja rad.

Sadržaj slijedi odmah nakon naslovne stranice i sastoji se od naslova i podnaslova rada te brojeva stranica na kojima se nalaze, a izgleda otprilike ovako:

1. UVOD

2. NASLOV POGLAVLJA

     2.1.  Podnaslov

     2.2.  Drugi podnaslov

     2.3.  --------------------

3. NASLOV DRUGOG POGLAVLJA

     3.2. Podnaslov

            3.2.1. Podnaslov podnaslova

4. NASLOV TREĆEG POGLAVLJA

5. ZAKLJUČAK

6. LITERATURA (BIBLIOGRAFIJA)

7. DODATAK.

Uvod je prvi kontakt čitatelja s tekstom te treba sadržavati osnovne informacije o temi. Kako najjednostavnije napisati uvod? Zamislite da svom prijatelju u kratkim crtama opisujete o čemu ćete pisati u radu i zbog čega ste izabrali baš tu temu i prenesite to na papir, malo preoblikujte tekst i imat ćete uvod.

Nakon uvoda slijedi razrada koja je glavni i najopsežniji dio rada u kojem se temeljito razvija tema. Razrada sadrži prikaz teme i analizu građe ili izvora. Prilikom čitanja izvora korisno je praviti bilješke i stvarati svoj stav o literaturi kako biste je mogli samostalno preoblikovati. Naravno da ćete citirati i iznositi mišljenja stručnjaka vezana za vašu temu, ali isto tako bitno je prikazati temu na vama svojstven način uključujući u sadržaju vaša mišljenja i stavove.

Zaključak je idealan dio rada za to. On može sadržavati ocjenu neke teme, stanja ili situacije, preporuke i podatke do kojih ste došli u radu i vaše zaključke.

Nakon zaključka navodimo bibliografiju odnosno popis literature abecednim redom prezimena autora, nazive svih dokumenata i izvora (knjiga, članaka ili linkova). Ukoliko ste u radu imali tablice, fotokopije dokumenta, ilustrativni i grafički materijal rad treba sadržavati i dodatak u kojem treba biti naveden popis dodataka s nazivima. Isto tako, iako su izdvojeni iz teksta, ti materijali moraju biti spomenuti ili komentirani u tekstu.

Zadnja stranica rada služi za upis datuma predaje rada, obrane rada, mentorovog komentara i ocjene.

I još jedan savjet za kraj…

Cijelo vrijeme se savjetujte sa svojim mentorom kako ne biste uložili mnogo truda i napisali veliki dio rada, a da vam tema bude promašena ili nedostatno obrađena.

Evo i par korisnih linkova s kojih su dijelom preuzeti i podaci navedeni u tekstu:

Prva gimnazija - Kako pravilno napisati maturalni rad? (.pdf)

Maturski.net - Kako lijepo napisati maturalni rad?

L.B./izvor: Škole.hr
foto: sxc.hu

Maturalni rad Završni rad savjeti

Još vijesti