Slika nije pronađena

Iako se čini da ima još vremena do nje, državna matura već nam kuca na vrata te je zadnji tren želiš li se barem donekle uspješno pripremiti za nju. Saznaj najvažnije informacije o državnoj maturi.

Državna matura je završni ispit kojeg na kraju svog obrazovanja polažu gimnazijalci. Mogu je polagati i strukovnjaci ukoliko planiraju nastaviti svoje školovanje na visokom učilištu. U cijeloj Hrvatskoj polaže se na isti dan pod istim kriterijima i uvjetima. Sastoji se od obaveznog i izbornog dijela, a polaže se iz tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji. Obavezni predmeti koji se polažu na državnoj maturi su hrvatski, matematika i strani jezik, dok se, što se tiče izbornih predmeta, mogu prijaviti najviše njih šest po vlastitim željama. Ispiti u obaveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj ili nižoj (B) razini.

>> Državna matura: Saznaj sve o rokovima, predmetima, eseju...

Ispitni rokovi

Postoji ljetni i jesenski ispitni rok državne mature. U školskoj godini 2012./2013. za ljetni se rok trebalo prijaviti od 1. prosinca 2012. do 1. veljače 2013. godine. Ispiti započinju 21. svibnja, objava rezultata je 9. srpnja, rok na žalbe je do 11. srpnja, a objava konačnih rezultata 16. srpnja.

Prijava ispita za jesenski ispitni rok je od 17. do 26. srpnja 2013., ispiti započinju 23. kolovoza, objava rezultata je 16. rujna, rok za žalbe je 18. rujna, a objava konačnih rezultata 21. rujna u 10 h.

Ljetni ispitni rokovi državne mature su sljedeći:

21.svibnja 2013. – likovni i informatika

22.svibnja 2013. – biologija i etika

23.svibnja 2013. – psihologija i logika

24.svibnja 2013 – vjeronauk i fizika

27.svibnja 2013 – hrvatski jezik (esej)

28.svibnja 2013. – hrvatski jezik (test) i glazbeni

29.svibnja 2013. – materinski jezici nacionalnih manjina (esej) i latinski jezik A i B

31.svibnja 2013. – materinski jezici nacionalnih manjina (test) i grčki jezik

03.lipnja 2013 . – matematika A i B

04.lipnja 2013. – njemački i francuski jezik A i B (oba dijela ispita)

05.lipnja 2013. – engleski i talijanski jezik A i B (oba dijela ispita)

06.lipnja 2013. – politika i gospodarstvo i kemija

07.lipnja 2013. – povijest i filozofija

10.lipnja 2013 – geografija i sociologija

11.lipnja 2013. – španjolski jezik A i B (ona dijela ispita)

Jesenski ispitni rokovi državne mature su sljedeći:

23.kolovoza 2013 – materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita), grčki jezik i latinski jezik A i B

26.kolovoza 2013. – sociologija i vjeronauk

27.kolovoza 2013. – hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita)

28.kolovoza 2013. – kemija i likovni

29.kolovoza 2013. – matematika A i B

30.kolovoza 2013. – njemački i francuski jezik A i B (oba dijela ispita)

02.rujna 2013. – talijanski i engleski jezik A i B (oba dijela ispita)

03.rujna 2013 – španjolski jezik A i B (oba dijela ispita) i politika i gospodarstvo

04.rujna 2013 – glazbeni i fizika

05.rujna 2013. – povijest i etika

06.rujna 2013. – biologija i filozofija

09.rujna 2013. – psihologija i logika

10.rujna 2013. – geografija i informatika

N.LJ.J.
Foto: Sxc.hu

Državna Matura

Još vijesti