Prazna dvorana

Dok pojedini fakulteti i sveučilišta broje pozitivne rezultate na ljetnim upisnim rokovima, Veleučilište „Marka Marulića“ u Kninu nije u takvoj situaciji. Naime, oni su od mogućih 200 upisnih mjesta, za iduću akademsku godinu, upisali svega sedam maturanata, odnosno budućih studenata, doznaje Telegram.

Dekanica Veleučilišta „Marko Marulić“, Lovorka Blažević, najavila je ukidanje pojedinih studijskih smjerova koje prethodnih godina nije upisao niti jedan maturant, ali oni naposljetku nisu ukinuti. Telegram navodi kako prema broju budućih studenata, koji su ostvarili pravo upisa na Veleučilište „Marko Marulić“, postotak popunjenosti kvote iznosi tek 3,5 posto.

Prošle godine upisani bez državne mature

Ono što je zanimljivo jest da studijske smjerove koji prošle godine nisu upisali nikog, ove godine također opet zjape prazni jer nije bilo zainteresiranih maturanata, odnosno budućih studenata. Prošle godine situacija na ovom veleučilištu bila je nešto drugačija, s obzirom na to da su upisivali studente koji nisu položili državnu maturu.

Oni su primljeni na temelju prijamnih ispita, ali je u međuvremenu na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju prema kojem je položena državna matura obavezna za upis. Tako je je Veleučilište „Marko Marulić“ prošle godine upisalo otprilike pedesetak studenata, većinom temeljenih na prijamnim ispitima, a ove godine ta je brojka puno manja zbog uvjetovanja položene državne mature.

Tri smjera koje nije upisao nitko

Studijski smjer ovog veleučilišta, za kojeg je sedam studenata ostvarilo pravo upisa, glasi „Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom“, ali nepoznata je informacija jesu li svi ti studenti zaista i upisali ovaj smjer, s obzirom na to da su ovo informacije koje dokazuju samo njihovo ostvareno pravo upisa.

Studijski smjerovi za koje nitko nije bio zainteresiran su: Prehrambena tehnologija, Poljoprivredna krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivredna krša – Stočarstvo krša.

Još vijesti