Svečana dodjela diploma.

Međunarodno rangiranje University Ranking by Academic Performance (URAP) objavilo je rang-listu svjetskih sveučilišta za akademsku godinu 2022./2023.

397. mjesto među 3000 institucija

Na listi na kojoj se nalazi 3000 visokoobrazovnih institucija, Sveučilište u Zagrebu zauzelo je 397. mjesto te je najbolje rangirano sveučilište u Republici Hrvatskoj.

Kako napominju sa Sveučilišta u Zagrebu, URAP rangiranje se temelji na „objektivnim bibliometrijskim podacima” te ne uključuje „subjektivnu evaluaciju kvalitete sveučilišta od strane znanstvenika” niti prikuplja podatke direktno od visokoobrazovnih institucija.

„Ovakvim pristupom se postiže bitno veća objektivnost rangiranja u smislu stvarne kvalitete visokih učilišta u odnosu na rangiranja koja se oslanjaju na podatke prikupljene putem različitih individualiziranih anketa ili direktno od strane samih sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu i ovim rangiranjem potvrđuje svoj primat vodećeg hrvatskog i međunarodno prepoznatog sveučilišta“, pišu u priopćenju.

Nekoliko domaćih sveučilišta nije na ljestvici

Od ostalih domaćih sveučilišta na URAP-ovoj listi nalazi se i Sveučilište u Splitu (1201. mjesto), Sveučilište u Rijeci (1417. mjesto), Sveučilište u Osijeku (1513. mjesto) te Sveučilište Sjever (2254. mjesto).

Zadarsko Sveučilište ne nalazi se na ovoj ljestvici kao ni Sveučilište u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Dubrovniku niti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

URAP pokriva približno 12% svih visokih učilišta u svijetu što ga čini jednim od najopsežnijih sustava međunarodnih rangiranja.

Podatke prikuplja iz međunarodnih bibliometrijskih baza podataka kao što su Web of Science, Scopus, Google Scholar te InCites. Koriste se podaci za 3000 institucija visokog obrazovanja (HEI) s najvećim brojem objavljenih članaka.

Najboljih 10 sveučilišta su...

Ukupna ocjena svakog visokog učilišta temelji se na šest pokazatelja akademskog uspjeha pri čemu publikacije čine temelj metodologije rangiranja. Kao pokazatelji koriste se kvaliteta i kvantiteta publikacija, citata te uspješnost međunarodne istraživačke suradnje.

Na prvom mjestu ove rang-liste nalazi se Harvard, zatim Sveučilište u Torontu, University College London, Sveučilište u Parizu, Oxford, Stanford, Sveučilište Johns Hopkins, zatim Sveučilište Shanghai Jiao Tong pa Sveučilište Tsinghua i na desetom mjestu, Sveučilište Zhejiang.

Još vijesti