Sveučilište će pružiti potporu projektima

Sveučilište u Rijeci dijeli iznos od 1.500 eura za nacionalne ili međunarodne kompetitivne projekte. Naime, rektorica riječkog Sveučiliša, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, raspisala je Natječaj namijenjen voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata na Sveučilištu u Rijeci pod nazivom „UniRi – stimulativne potpore“ za 2023. godinu.

Ove potpore postojećim istraživanjima namijenjene su voditeljima kompetitivnih domaćih ili međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata koji daju supstancijalan znanstveni i materijalni doprinos znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci (poput HRZZ, EU FP – H2020, NIH, EU Justice i sl.).

U ovim slučajevima će se potpora povećati

Iznos potpore je 1.500 eura po projektu. Stimulativna potpora uvećat će se za 1.500 eura po svakom doktorskom istraživaču zaposlenom za rad na navedenom projektu i na teret projektnih sredstava (ili sredstava projekta iz programa HRZZ DOK, odobrenog temeljem navedenog kompetitivnog projekta) u trajanju od najmanje šest mjeseci u 2023. godini.

Također, stimulativna potpora uvećat će se za 2.000 eura po svakom poslijedoktorskom istraživaču zaposlenom za rad na navedenom projektu i na teret projektnih sredstava u trajanju od najmanje šest mjeseci u 2023. godini.

Kako se prijaviti?

Prijave na Natječaj mogu se podnijeti od ponedjeljka, 8. siječnja 2024. do petka, 9. veljače 2024. godine putem predviđenog mjesta na Share Point Portalu Sveučilišta na poveznici.

Ukupni iznos dodijeljenih stimulativnih potpora ovisi o broju potpora odobrenih za financiranje i isplaćuje se iz sredstava za znanstvenu/umjetničku djelatnost u 2023. godini. Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24:00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.

Sva pitanja u vezi Natječaja prijavitelji mogu uputiti Centru za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: projektiuniri@uniri.hr.

Dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na poveznici.

Još vijesti