Rasporedit će do 35.000 eura

Sveučilište u Rijeci raspisuje treći krug Natječaja za institucijsko financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice „UNIRI-INOVA“. Projekt je u okviru sredstava Programskih ugovora za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti.

„Natječaj je namijenjen financiranju odnosno sufinanciranju interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata znanstvenika Sveučilišta u Rijeci u suradnji i kroz umrežavanje s partnerima iz pripadajućeg inovacijskog ekosustava, a što uključuje partnere i dionike iz komplementarnih dijelova tzv. peterostruke inovacijske uzvojnice, sve s ciljem dvosmjernog transfera znanja te posljedičnog regionalnog ekonomskog i društvenog razvoja“, naveli su na svojoj web stranici.

Svrha ovog Natječaja je podržati i poticati postizanje ciljeva te kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Strategije Sveučilišta za period 2021.-2025., ali i međunarodno relevantnih pokazatelja te ciljeva Europske strategije za sveučilišta.

Rasporedit će se ukupno do 35.000 eura, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 7.000 eura.

Prijave na UNIRI-INOVA Natječaj, s ispunjenim te od čelnika sastavnice potpisanim obrascem koji je dan u prilogu Natječaja podnose se u elektroničkom obliku zaključno do 10. listopada 2023. godine.

Prijavni obrazac i najčešće postavljena pitanja možete pronaći na poveznici.

Još vijesti