Novi projekt u tijeku

Sveučilište u Dubrovniku se pohvalilo novim znanstveno-istraživačkim projektom pod nazivom „Optimalno upravljanje i redukcija modela za evolucijske i podacima vođene probleme“ čiji je voditelj prof.dr.sc. Martin Lazar s Odjela za elektrotehniku i računarstvo.

Kako objašnjavaju sa Sveučilišta, teorija upravljanja je interdisciplinarno područje koje povezuje matematiku s tehničkim znanostima i proučava dinamičke sustave s ulazima. Njen uobičajen zadatak je djelovati na sustav s ciljem postizanja određenog stanja, pritom minimizirajući danu funkciju troška.

Sama teorija je doživjela značajan napredak u posljednjih nekoliko desetljeća, a primjeri uspješne primjene su autonomna vozila, upravljanje energetskim sustavima, razvoj digitalnih blizanca u medicini itd. U zadnje je vrijeme njen razvoj simbiotski povezan s tehnikama strojnog učenja, pri čemu je daljnja integracija tih dviju disciplina veliki znanstveni izazov čije rješavanje će dovesti do novih teorijskih saznanja i proširiti lepezu primjena.

Projekt vrijedan 170 tisuća eura

„U okviru novog projekta bavit ćemo se zadaćama upravljanja i optimizacije, ali s drugačijim ciljevima i novom metodologijom. Posebno se to odnosi na numeričke metode koje su privukle pozornost istraživačke zajednice u posljednjim desetljećima, ali su tek nedavno počele utirati put unutar matematičke teorije upravljanja. Njihova istaknuta karakteristika je pristup vođen podacima, koji nam omogućuje iskorištavanje eksponencijalno rastuće količine dostupnih podataka, istovremeno odražavajući potrebu suočavanja s neizvjesnošću i slučajnošću“, kažu sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Pomaganje starijima Za one plemenitog srca: Uključi se u ovaj volonterski projekt i pomaži osobama oboljelima od demencije

„Pritom će se razviti i istražiti novi numerički i podacima vođeni algoritmi s ciljem rješavanja niza beskonačnodimenzionalnih optimizacijskih problema s ograničenjima. Planiraju se dobiti rigorozni rezultati aproksimacije koji će jamčiti robusnost algoritama (s obzirom na dimenziju problema) kako na kvalitativnoj tako i na kvantitativnoj razini“, dodali su.

Strani i domaći partneri

Glavne znanstvene aktivnosti projekta bit će usmjerene na visoko relevantne teme koje privlače značajnu pozornost s teorijskog, numeričkog i aplikativnog gledišta, kao što su: problemi optimalnog upravljanja za evolucijske sustave, pasivno upravljanje vibracijskim sustavima i spektralna analiza Gramovih operatora, Lyapunovljeva i Riccatijeva jednadžba.

Udruga mladih programera Hvale vrijedan projekt studenata FESB-a! Osmislili aplikaciju koja promiče digitalnu sigurnost među najmlađima

Ovaj projekt je financiran iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost u iznosu od 168.000 eura, a trajat će od 1. veljače 2024. do 31. siječnja 2028. godine. Na njemu sudjeluju i partneri sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Osijeku, TU Dortmund, FAU Erlangen-Nurenberg i Max Planck instituta u Magdeburgu.

Kako ističu s dubrovačkog Sveučilišta, planirani rezultati bit će od interesa istraživačima iz područja teorije upravljanja, uključujući matematičare i inženjere, matematičke analize i numeričke linearne algebre, građevinskim i strojarskim inženjerima, kao i istraživačima koji se bave znanstvenim računanjem i teorijom operatora.

Još vijesti