Super prilika za studente Sveučilišta Sjever

Grad Koprivnica je raspisao natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2023./2024. Stipendije se dodjeljuju u obliku jednokratne financijske pomoći u visini od 968,00 EUR/7.293,40 kuna.

Napomenuli su kako dodjeljuju ukupno dvadeset stipendija i to:
• sedam (7) stipendija za stručni prijediplomski studij „Prehrambena tehnologija“,
• šest (6) stipendija za stručni prijediplomski studij „Logistika i mobilnost“ i
• sedam (7) stipendija za sveučilišni prijediplomski studij „Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža“.

Pravo na stipendiju, mogu ostvariti studenti:
• koji su upisali prvu godinu redovnog jednog od navedenih sveučilišnih i stručnih prijediplomskih studija,
• koji su državljani Republike Hrvatske,
• koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Grada Koprivnice (odnosi se na sve članove obitelji).

Ističu i da se stipendije dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja.

Dokumentacija potrebna za prijavu

Od dokumentacije, potrebno je priložiti:
1. Ispunjenu i potpisanu Molbu za dodjeljivanje stipendije (obrazac se nalazi uz tekst Javnog natječaja na web stranici Grada Koprivnice koprivnica.hr.),
2. Potvrdu o upisu na prvu godinu redovnog sveučilišnog ili stručnog prijediplomskog studija u akademskoj godini 2023./2024.,
3. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
4. Potvrdu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegove obitelji (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica).

Studenti šalju prijave u natječajnom roku od 6. rujna 2023. pa do 18. rujna 2023.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, pisarnica, soba broj 3, predajom prijave neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: pisarnica@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr) u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja.

Još vijesti