Rijeka i Osijek objavili rezultate

Studentski centri polako počinju objavljivati rezultate natječaja za dom. Nedavno su studentski centri u Zadru i Karlovcu objavili rezultate i informirali studente o postupcima slanja žalbi na bodovanje i objavljene rang liste.

Sada su još dva studentska centra objavila rezultate natječaja, a radi se o riječkom i osječkom studentskom centru.

Studentski centar Rijeka je tako objavio privremenu rang listu studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u domu. Napomenuli su kako je rok za prigovore osam dana od dana objavljivanja privremene rang liste. Prigovori se podnose pismenim putem Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Također, prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu: Studentski centar Rijeka, „Povjerenstvo za rješavanje prigovora“, Radmile Matejčić 5, 51000 RIJEKA, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja“.

Konačna lista krajem kolovoza

Napomenuli su i kako rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

„Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije. Prigovor koji je poslan vezano uz raspored po naseljima/učeničkom domu, Studentski centar Rijeka neće razmatrati niti donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora“, naglasili su.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora će najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata. Odluka će biti poštom dostavljena studentu. Raspored studenata po naseljima će biti objavljen na konačnoj rang listi koja će biti objavljena krajem kolovoza.

Rang listu možete pogledati na poveznici.

Rezultate objavio i Osijek

Privremene rezultate je objavio i Studentski centar u Osijeku. Prigovore studenti mogu poslati također u roku od osam dana od objave rezultata i to poštom na: Povjerenstvo za rješavanje prigovora, Studentski dom IGK, Ivana Gorana Kovačića 4, 31000 Osijek, s naznakom ‘Povjerenstvu za rješavanje prigovora’. Konačne rang liste bit će objavljene 28. kolovoza 2023. Studenti koji nisu uspjeli dobiti mjesto u domu mogu se prijaviti na natječaj za dodjelu subvencije kod privatnog stanodavca. Subvencija iznosi 60 eura mjesečno, a dobiti ju može 173 studenta.

Napominju i kako studenti koji odbiju smještaj u studentskom domu gube pravo i na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca.

Rezultate natječaja možete pogledati na poveznici.

 

Još vijesti