Prijavi se na vrijeme

Sindikat pomoraca Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija, smjerova nautike, brodostrojarstva i (brodske) elektrotehnike na pomorskim sveučilištima koji izvode pomorske studije. Dodjeljuju se dvije stipendije u iznosu od 180,00 eura mjesečno, odnosno 1800,00 eura godišnje.

Kako bi ostvarili pravo na stipendiju, kandidati moraju priložiti prijavi:

• presliku domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu
• presliku osobne iskaznice
• OIB i adresu
• presliku članske iskaznice SPH
• potvrdu pomorskog fakulteta da je upisan kao redoviti student u akademskoj godini za koju se traži stipendija
• IP obrazaci/ili Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za sve članove kućanstva
• potpisanu izjavu studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoć za studij
• naziv banke i IBAN žiro računa studenta - korisnika stipendije
• potvrdu o uspjehu na državnoj maturi i presliku svjedodžbi iz srednje škole

Studenti propisanu dokumentaciju moraju dostaviti Sindikatu pomoraca Hrvatske poštom s naznakom: „Natječaj za stipendiju“ na adresu: Sindikat pomoraca Hrvatske, Fiorella la Guardie 13, 51000 Rijeka.

Rok za prijavu na natječaj je najkasnije do 13. listopada 2023. godine. Za više informacija posjetite poveznicu.

Još vijesti