Grupno učenje

Zajedničko učenje, bilo s dobrim prijateljima ili samo s kolegama, često zna otići u pogrešnom smjeru. Manjak koncentracije, a veći broj ljudi često dovodi do neuspješnog zajedničkog učenja, pogotovo ako je to svega nekoliko sati prije kolokvija.

Zato prije zajedničkog i grupnog učenja, koje je moguće izvesti s pozitivnim ishodom, morate pripaziti na neke stvari koje će utjecati na uspješnost učenja.

Izaberi samo one koji zaista žele učiti

Uvijek su u ekipi oni koji su došli neformalno razgovarati, i iako su zabavni, često ometaju dinamiku učenja. Njima se ne da učiti pa samim time smetaju i druge oko sebe što smanjuje koncentraciju i ometa normalan rada.

Izaberite pravu lokaciju

Iako zvuči banalno, lokacija zaista jako puno ovisi o radnoj dinamici i dinamici učenja. Naravno da neki bučniji kafić nije dobra opcija, kao ni knjižnica, s obzirom na to da učite zajedno i u grupi. Bučniji kafići će vam ometati koncentraciju, a u knjižnici ne smijete razgovarati.

Upravo zbog toga, idealna lokacija za učenje je u nečijem stanu ili sobu. Druga opcija može biti u nekom kafiću, ali koji nije bučan, već neki mirniji gdje ljudi dolaze učiti ili raditi.

Napravite plan učenja

Organizacija učenja svakako će vam olakšati i ubrzati posao. Zato prije svega, morate procijeniti koliko vremena imate na raspolaganju, a zatim za svaki određeni sat organizirati koje gradivo ćete prolaziti.

Ispitujte se međusobno

Međusobno ispitivanje uvijek je najbolji pokazatelj koliko je tko iz grupe uspio naučiti. Ne samo da je to dobar pokazatelj, već tako i drugi u društvu mogu ponoviti, pogotovo kada netko ne zna odgovor na neko pitanje. Zato se međusobno ispitujte i tako ćete bolje zapamtiti.

Objašnjavajte si pojmove „svojim riječima“

Učenje napamet izrazito je teško u grupi gdje je više ljudi. Zato nemojte ni pokušavati učiti napamet jer će vam biti jednostavnije da si međusobno pojmove objašnjavate svojim riječima, onako kako se i vi to shvatili.

Osim toga, ne samo da će vam učenje biti učinkovitije, već ćete i na taj način bolje naučiti, s obzirom na to da učenje napamet nikada nije dobra opcija.
 

Još vijesti