Medicinska sestra

Rijeka je domaćin međunarodne konferencije „International scientific meeting – CSIC 2023 Croatia“ koja je počela danas, u 14 sati, a trajat će do 21. rujna.

Otvorenje se održalo na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, a na ovoj značajnoj konferenciji predstavit će se najnoviji rezultati globalnog istraživačkog projekta u kojem je sudjelovala 21 država. Na konferenciju dolaze predstavnici iz 11 zemalja iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Europe.

„Caring Science International Collaborative (CSIC)“ je trenutno jedini globalni istraživački projekt koji proučava dobrobit i zadovoljstvo poslom medicinskih sestara i tehničara na njihovom radnom mjestu. Važno je za nadodati da su njihova istraživanja najopsežnija analiza zadovoljstva poslom medicinskih sestara na svijetu, a koristi se za poboljšanje uvjeta rada i ostalih čimbenika tog posla.

Spomenuti fakultet, u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Domom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hrvatskom komorom medicinskih sestara daje hrvatski doprinos u unapređenju ovog važnog područja istraživanja.

Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati uživo na konferenciji, omogućen je i online pristup na linkovima koje možete pronaći na linku.

Još vijesti