Uveli su značajne promjene

Pravni fakultet u Zagrebu je promijenio svoj Pravilnik o studiju od ove akademske godine. Jedna od ključnih stvari koje su se promijenile jest da studenti neće više gubiti pravo studiranja nakon što ne uspiju položiti ispit na osmom roku.

U starom je Pravilniku tako pisalo da studenti mogu polagati ispit iz istog nastavnog predmeta najviše četiri puta, a četvrti put se polagao pred nastavničkim povjerenstvom. Osim toga, pisalo je da student gubi pravo studiranja na upisanom studiju ako ni osim put ne položi ispit.

Prema novim izmjenama, ove se stavke brišu oz Pravilnika. Izlasci na ispite više nisu ograničeni, a ukida se i polaganje ispita pred komisijom. Kako se navodi u Pravilniku, student može studirati za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija.

Također, prema izmjenama, u okviru seminara će se provjeravati i ocjenjivati znanje studenta, a student je obavezan izraditi pozitivno ocijenjen pisani rad i to najkasnije do kraja onog semestra u kojem se izvodi nastava iz seminara. Ocjena uspjeha na seminaru će ulaziti u prosjek ocjena studenta.

Obavezni kolokviji

Pravilnikom je propisano i da se studentima koji su prvi put upisali kolegij obavezno mora omogućiti parcijalno polaganje ispita, odnosno kolokvij.

„Rezultat ostvaren kroz parcijalno polaganje ispita mora biti dijelom završne ocjene ostvarene na ispitu na način da studentima omogući izlazak na usmeni dio ispita bez polaganja pisanog dijela ispita ili oslobođenje dijela gradiva na pisanom i/ili na usmenom dijelu ispita“, stoji u novom Pravilniku.

Promijenjen je i dio Pravilnika koji kaže da student ima pravo ponovno pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima, ali da između dvaju polaganja ispita mora proteći najmanje dva tjedna. Od sada će obavezno vrijeme koje mora proteći između dva polaganja biti najmanje osam dana.

U novom se Pravilniku naglašava da su usmeni ispiti javni, a na usmenom će morati biti prisutna još jedna osoba iz redova studenata ako je to s obzirom na broj studenata prijavljenih za ispit moguće osigurati.

Još vijesti