Zadar i Karlovac su objavili rezultate natječaja za dom

Studenti trenutno željno iščekuju rezultate natječaja za dom. Iako studentski centri u najvećim gradovima još uvijek nisu objavili rezultate, studenti dva hrvatska grada već znaju privremene rezultate.

Tako je Studentski centar u Karlovcu objavio rezultate natječaja. Propisana kvota je iznosila 150, a prijavilo se 116 studenata, od kojih je 93 ostvarilo pravo na smještaj. Ostali nisu zbog nepotpune dokumentacije ili zato što im prijava nije bila u skladu s pravilnikom natječaja. Studenti mogu poslati prigovore na rezultate natječaja u roku od osam dana od objave privremenih rezultata i to isključivo poštom na adresu:

Studentski centar Karlovac
(Povjerenstvo za rješavanje prigovora)
F. K. Frankopana 5, 47000 Karlovac

Iz Studentskog centra Karlovac napominju kako rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

„Povjerenstva za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang listu“, naveli su na svojoj web stranici.

Konačnu rang lista objavit će na oglasnoj ploči Studentskog centra Karlovac i na internet stranici Studentskog centra Karlovac.

Rezultate možete pogledati na poveznici.

Rezultate objavio i Zadar

Rezultate natječaja za smještaj u studentskom domu objavilo je i Sveučilište u Zadru. Rok za podnošenje prigovora je također osam dana od objave rezultata. Napominju kako se prigovori šalju isključivo pisanim putem i preporučenom poštom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZADRU
STUDENTSKI CENTAR
„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“
(Natječaj za ostvarenje prava na subvencionirano stanovanje u Studentskom domu)
Dr. Franje Tuđmana 24D
23000 Zadar

Također, studenti mogu uložiti prigovor samo na izračun bodova, a dokumentaciju koju pošalju naknadno neće razmatrati. Raspored studenata po studentskim domovima će biti objavljen nakon objave konačnih rezultata.

„Nakon što Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmotri pristigle prigovore, donijet će odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora, o čemu će obavijestiti podnositelja prigovora, te će se utvrditi konačni rezultati“, objavili su na web stranici Sveučilišta.

Osim toga, napomenuli su kako postoji mogućnost da nakon isteka roka za prigovore, točnije kod kreiranja konačnih rezultata, neki studenti padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

Rezultate možete pogledati na poveznici.

Još vijesti