Studentski dom u Rijeci - 5

Prije nekoliko dana pisali smo o privremenoj rang listi za Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka. Studenti su imali nekoliko dana za podnošenje prigovora, a nakon razmatranja istih, objavljena je i konačna lista.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka je na svojoj sjednici donijelo odluku kojom se utvrdila konačna rang lista, a svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj obavezno moraju pročitati dokumente koji su objavljeni na službenoj stranici Studentskog centra Rijeka.

Raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim domovima definiran je sukladno broju bodova, a prednost kod izbora objekta smještaja imali su studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje.

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova i nalaze se ispod ljestvice imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. Sve ostale informacije možete vidjeti na službenim stranicama spomenutog SC-a.

Još vijesti