Stipendija koja vam svakog mjeseca nosi lijepu svotu na račun...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je raspisalo javni poziv za dodjelu STEM stipendija kojih se ove godine dodjeljuje samo 1.144 STEM stipendije, dok su prošle godine dodjeljivali 3.400 stipendija.

Ove godine će stipendija iznositi 4.520,70 kuna odnosno 600 eura za studente na nastavničkim STEM studijima i u iznosu od 2.260,35 kuna, odnosno 300 eura za ostale studente STEM studija te će se isplaćivati u devet mjesečnih rata.

Prijave za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od srijede, 19. listopada 2022. godine od 12.00 sati do srijede, 9. studenoga 2022. do 12.00 sati. Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr kojoj student pristupa pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Tako se mogu prijaviti svi oni studenti koji su hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti.

Stipendija se više ne dodjeljuje automatizmom!

Ne mogu se prijaviti studenti koji upisuju mirovanje obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija, oni koji imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja te oni koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija i imaju status ponavljanja godine.

Također, treba napomenuti da se ove godine STEM stipendije više ne dodjeljuju automatizmom, nego se studenti moraju prijaviti na javni poziv. Osim toga, obrazac prijave se podnosi isključivo u elektroničkom obliku.

Obrazac i obavezni prilozi (prva godina diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija) ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb "Potvrđujem i prijavljujem se za STEM stipendiju" obrazac se jednokratno šalje u Ministarstvo. Tako poslan obrazac zajedno s učitanim prilozima bit će zaprimljen u Ministarstvu.

Nakon obrade studentu će e-poštom biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave. Prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen (pregledan) elektronički obrazac, učitana popratna dokumentacija (ako je potrebno) u sustavu te potvrđen klik na gumb "Potvrđujem i prijavljujem se za STEM stipendiju".

Podsjetimo, STEM područja znanosti su studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na svojoj internetskoj stranici Izvadak studijskih programa u STEM područjima znanosti u kojem su navedeni su svi studijski programi visokih učilišta čiji studenti mogu ostvariti pravo na STEM stipendiju.

Slika nije pronađena Ako studirate na ovim fakultetima, imate šanse za 600 eura mjesečne stipendije: Je li i vaš studij na listi?

Stipendija koja vam svakog mjeseca nosi lijepu svotu na račun... Ove godine puno manje STEM stipendija, ali nose i do 600 eura mjesečno!

Još vijesti