Pšenica

Običaj je da se na Svetu Luciju, 13. prosinca, posije pšenica. Ona simbolizira plodnost i obnovu života, a po nekim vjerovanjima, izgled pšenice predstavlja kakva će biti žetva u idućoj godini.

Spomenuti običaj je vezan za Svetu obitelj i njezin bijeg pred Herodovim vojnicima, a na putu su naišli na težaka koji je u to vrijeme sijao pšenicu. Zamolili su ga da vojnicima kaže kako ih je vidio kad je sijao pšenicu i da su nastavili dalje. Pšenica je čudesno izrasla, vojnici su pretpostavili kako je od tada prošlo već nekoliko tjedana, pa su odustali od daljnje potjere.

Osim toga, uz blagdan Svete Lucije se vežu i brojni drugi običaji diljem zemlje, a jedan je i onaj kad djevojke upisuju imena 11 momaka na papiriće i da jedan ostave praznim. Papirići se zgužvaju, svaki dan se spali po jedan papirić, a onaj koji ostane predstavlja budućeg mladoženju, piše znatko.com.

 

Još vijesti