Loš rejting

Ovih dana maturanti slažu svoju listu najpoželjnijih fakulteta, a prema najnovijim podatcima može se zaključiti da niti jedan studij koji se izvodi na fakultetima pulskog Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli ili Istarskom veleučilištu nije među top 100 najatraktivnijih studija u Hrvatskoj.

Najpoželjniji studij u Istri je izvanredni, online studij informatike, a to se vidi iz podataka Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Spomenuti studij je jedini u Istri kojeg je kao prvi izbor izabralo više maturanata nego što dopušta kvota. Naime, primaju 25 studenata, a prijavilo ga je ukupno 70 maturanata.

Na listi „nepoželjnih“ studija je i novopokrenuti izvanredni studij menadžmenta u gastronomiji i kultura hrane na Istarskom veleučilištu. Među maturantima se nije ni proslavio preddiplomski stručni studij vatrogastva i zaštite od požara na Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti Securus, a na kvotu od 25 je stiglo samo četiri prijave.

U prvih pet poželjnih studija u Istri, osim online studija informatike, ulaze i rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dvopredmetni i jednopredmetni studij japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu te znanost o moru na Fakultetu prirodnih znanosti, stoji na istra24.hr.

Nova StudiGO epizoda otkriva kako je to studirati u studentima najzanimljivijoj Erasmus destinaciji!

Još vijesti