Osoba s invaliditetom

Na službenoj stranici Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su detalji o kolegiju „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ koji je na raspolaganju svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Naime, studenti s invaliditetom mogu ostvariti potporu vršnjaka-asistenta koja im je, ovisno o vrsti teškoća/oštećenja, potrebna u akademskom okružju. Od akademske godine 2023./2024. kolegij će se izvoditi kroz tri modela koji će im omogućiti dostupnost kolegija većem broju studenata i osigurati dugotrajniju potporu.

U slučaju da je studentima s invaliditetom potrebna pomoć kod pronalaženja kolege ili kolegice koji će im pružiti potporu, mogu se javiti Uredu za studente s invaliditetom. Navedeni kolegij će se od sljedeće akademske godine izvoditi sukladno s novim izmjenama i dopunama, a možete ih vidjeti na poveznici.

Još vijesti