Super prilika za riječke studente

Na službenoj stranici Sveučilišta u Rijeci objavljena je vijest o osnivanju Centra za sport. Naime, na 85. sjednici Senata, održanoj 22. rujna ove godine, prihvaćena je Odluka o osnivanju istog.

Cilj djelatnosti ovoga Centra je unaprjeđivanje studentskog standarda i pružanje usluga sustavne potpore studentima i djelatnicima Sveučilišta i to prvenstveno u području sporta, rekreacije i očuvanja zdravlja, stoji na uniri.hr.

Organizacija i koordinacija provedbe sportsko-rekreativnih programa će biti u skladu sa Zakonom o sportu. Centar će se osnovati iz više razloga, a primarni su promocija zdravlja i edukacija o važnosti zdrave prehrane i kretanja. 

Još vijesti