Studij traje dvije godine

Na službenoj Facebook stranici Sveučilišta u Zagrebu objavljena je vijest o novom diplomskom studijskom programu.

Riječ je o međunarodnom združenom diplomskom studiju „Digitalna lingvistika“ , a održat će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Upisi za prvu generaciju studenata traju do 22. rujna, a završetkom studija polaznici stječu kompetencije za sudjelovanje u digitalnoj transformaciji javnog i privatnog sektora.

U izvođenju nastave, uz Sveučilište u Zagrebu, sudjeluje i Sveučilište u Ljubljani te Masarykovo sveučilište u Brnu. Studenti „Digitalne lingvistike“ neće studirati samo u Zagrebu, već jedan semestar mogu pohađati nastavu u Ljubljani ili Brnu, a završetkom studija stječu zajedničku diplomu svih triju sveučilišta.

Upisna kvota je 20 studenata, a sve informacije o upisima objavljene su na poveznici.

Još vijesti