Student matematike rješava zadatak

Na posljednjem prijemnom se za indeks Matematičkog fakulteta borilo skoro 700 kandidata, ali za smjer profesor matematike i računarstva samo njih osmero.

Srđan Ognjanović, bivši direktor Matematičke gimnazije, ističe da osim plaće kao važnog motiva, profesor više nije ugledna profesija kao što je nekad bila, piše RTS.

Samo 8 kandidata za profesora matematike

Posljednjih nekoliko godina, među brucošima Matematičkog fakulteta sve je manje onih koji žele biti profesori matematike: prije šest godina bilo ih je 110, prošle 20, a danas samo osam.

Srđan Ognjanović je istaknuo da je godinama društveni status nastavnika zanemaren i to ne samo kad je u pitanju plaća, već i položaj te ugled. Kaže da su nekada davno nastavnici matematike bili izuzetno cijenjeni.

"Kad se preračuna plaća nastavnika matematike iz 1938. godine ona je bila u današnjem novcu negdje oko 2.500 do 3.000 eura. A pogledajte danas", govori.
Misli da novac nije jedini, ali da je svakako jedan od važnih motiva.

Nastavnika nedostaje pa u školama rade nestručni ljudi

Prema njegovim riječima, nastavnika nema dovoljno ni i u drugim gradovima – Novom Sadu, Nišu. Zbog toga nastavu ponekad održavaju studenti, tj. osobe koje još nisu završile fakultet.

"Malo je poznat podatak da veliki postotak nastave u školama obavljaju nestručni ljudi. Nama veliki dio nastave po školama obavljaju nesvršeni studenti, neko tko čak nije završio fakultet, a kamoli da ima magisterij", naglasio je on.

Matematika je po njemu temeljna disciplina i iako je situacija loša, nije beznadna. Podsjetio je da je početkom šezdesetih godina, što se deficita profesora matematike tiče, bila slična situacija u Jugoslaviji.

Mladi dobivali besplatne stanove na račun deficitarnog studija

"Savezna skupština je tada donijela odluku da se zanimanje profesora matematike proglasi za deficitarno te da se mlade ljude potiče da studiraju matematiku i da odlaze u prosvjetu. Jedan od poticaja je bio i da dobiju stanove", naveo je profesor.

Iako je, kaže, sada to možda nemoguće, i dalje smatra da bi neke druge mjere, poput povoljnijih kredita, jednom broju mladih ipak olakšale donijeti odluku u tom smjeru.

izvor: rts.rs

Još vijesti