Neki studiji lakše vode ka zapošljavanju.

Popis deficitarnih zanimanja mijenja se iz godine u godinu, a u skladu s time, Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom svake nove, objavi ažuriran popis. Neka zanimanja se i dalje „čvrsto drže“ na poziciji deficitarnih, dok nerijetko viđamo da iznjedre i pojedina nova.

U sklopu Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja od strane HZZ-a, sastavljeni su i popisi onih sveučilišnih studija na kojima treba smanjiti upisnu kvotu, zbog neravnomjernosti u odnosu tržišta rada.

Što znači da takva zanimanja više nisu toliko tražena, a samim time im se kvota treba smanjiti.

Kako navode u svojem uvodnom dijelu, za sastavljanje ove Preporuke provedena je analiza na osnovi statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca, te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.

Naposljetku, sudeći prema navedenom, vjerujemo kako su preporuke HZZ-a poprilično relevantne, zbog provedenih analiza, a evo i kakve rezultate su donijele u 5 najvećih hrvatskih gradova.

Grad Zagreb

Kada je u pitanju najveći hrvatski sveučilišni grad, prema Preporuci, ne začuđuju nas popisi sveučilišnih studija kojima treba povećati upisu kvotu.

Tako su na popisu naveli matematiku (nastavnički smjer), medicinu, strojarstvo, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, elektrotehniku i informacijske tehnologije, rehabilitaciju, logopediju, farmaciju, germanistiku, računarstvo, fiziku (nastavnički smjer), fiziku i kemiju (nastavnički smjer), biologiju i kemiju (nastavnički smjer), fiziku i tehniku (nastavnički smjer), fiziku i informatiku (nastavnički smjer), te naposljetku, glazbenu pedagogiju.

Od stručnih studija na popisu se nalaze sestrinstvo i medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Na suprotnoj strani, s preporukom smanjenja upisne kvote, nalaze se: tekstilni i modni dizajn, komparativna književnost, etnologija i kulturna antropologija, grafička tehnologija, politologija, filozofija, novinarstvo, komunikologija, agroekologija, sociologija, tekstilna tehnologija i inženjerstvo, urbano šumarstvo, hortikultura, kineziologija i ekonomija.

Split

Za povećanje upisnih kvota u Splitu, viđamo ponovo ista zanimanja: brodogradnja, računarstvo, medicina, sestrinstvo, pedagogija, fizika, informatika, matematika, rehabilitacija, logopedija i psihologija.

Kod smanjenja upisnih kvota na području ovog sveučilišnog grada, situacija je slična jer se ponavlja ekonomija, a od ostalih: turizam, industrijsko inženjerstvo, hrvatski jezik i književnost, povijest, učiteljski studij, talijanski jezik i književnost, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kemijska tehnologija, kineziologija, pomorski menadžment, pravo te biologija i tehnologija mora.

Rijeka

Na području Rijeke i cijele Primorsko-goranske županije, povećanje upisnih kvota se zahtijeva u medicini, strojarstvu, računarstvu, elektrotehnici, rehabilitaciji, farmaciji, logopediji, fizici, matematici, građevinarstvu, socijalnom radu, socijalnoj pedagogiji, biologiji i kemiji, geografiji, ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, brodogradnji, kineziologiji, informacijskim znanostima, geodeziji, arhitekturi, psihologiji i medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici.

HZZ objavio Preporuku za povećanje i smanjenje sveučilišnih upisnih kvota.

Kod smanjenja upisnih kvota ponovo dominira poslovna ekonomija, kao i pravo te logistika u menadžment u pomorstvu i prometu.

Osijek

U najvećem hrvatskom gradu na istoku, situacija je gotovo identična kao i u većini drugih, kada je u pitanju povećanje kvota. Zato se na ovom popisu, ponovo, nalaze medicina, strojarstvo, logopedija, rehabilitacija, socijalna pedagogija, matematika računarstvo, dentalna medicina, farmacija, geografija, geodezija, veterinarska medicina, fizika te rani i predškolski odgoj.

Za smanjenje, na prvom mjestu je pravo, nakon kojeg slijede: poslovna ekonomija, hrvatski jezik i književnost, informacijske i komunikacijske znanosti, filozofija, hrvatski jezik i književnost, filozofsko-teološki studij, studij kulture, medija i menadžmenta te psihologija.

Zadar

Za Zadar, također, skoro pa sve vrijedi isto, kod povećanja upisnih kvota prema Preporuci HZZ-a: medicina, farmacija, sestrinstvo, građevinarstvo, logopedija, strojarstvo, elektrotehnika, računarstvo, rehabilitacija, fizika, matematika, glazbena pedagogija i likovna pedagogija koja se prvi puta pojavljuje na svim ovim popisima, za povećanje upisne kvote.

Za smanjenje, s obzirom na „morski grad“, ponavlja se smjer kulture i turizma uz pravo, ekonomiju, engleski jezik i predškolski odgoj.

Ostatak popisa možete pogledati OVDJE.

Još vijesti