Pobijedi prokrastinaciju

Nećemo se lagati. Imaš problema s prokrastinacijom, baš kao što ga imamo i mi. Čini nam se da se prokrastinatori rijetko mijenjaju. Nažalost, moramo jednostavno naučiti živjeti s time i truditi se da nas ta loša navika ometa što manje. Ako i ti želiš izliječiti prokrastinaciju, imamo jedan savjet koji ti može u tome pomoći. Naime, radi se o tzv. Eisenhowerovoj matrici. Možda će ti se njezin koncept na prvu činiti malo kompliciranim, ali nemaš što izgubiti.

Eisenhowerova matrica koristan je alat za organiziranje zadataka na temelju njihove hitnosti i važnosti. Razvio ju je bivši američki predsjednik Dwight D. Eisenhower, koji je rekao: „Ono što je važno rijetko je hitno, a ono što je hitno rijetko je važno.“ Ova matrica dijeli zadatke u četiri kvadranta: kvadrant 1 su hitni i važni zadaci kao što su rokovi ili hitni slučajevi; kvadrant 2 su važni, ali ne i hitni zadaci kao što su planiranje ili osobni razvoj; kvadrant 3, su hitni, ali ne i važni zadaci kao što je e-pošta; i kvadrant 4 su zadaci koji nisu ni hitni ni važni poput društvenih medija ili zabave, piše LinkedIn.

Kako koristiti matricu?

Prvo trebaš identificirati sve zadatke koje trebaš ili želiš obaviti i razvrstati ih u četiri kvadranta prema njihovoj hitnosti i važnosti. Za izradu svoje matrice možeš koristiti papir, proračunsku tablicu ili aplikaciju. Na primjer, zadaci u kvadrantu 1 su oni koji su hitni i važni, poput dovršavanja eseja za sutra ili učenja za test sljedeći tjedan. Zadaci iz kvadranta 2 važni su, ali nisu hitni, poput redovitog pregledavanja bilješki ili istraživanja za projekt. Zadaci kvadranta 3 su hitni, ali nisu važni, poput odgovaranja na profesorov e-mail. I na kraju, zadaci iz kvadranta 4 nisu ni hitni ni važni, poput gledanja serije.

Nakon što si razvrstao svoje zadatke učenja u četiri kvadranta, važno je odrediti njihov prioritet u skladu s tim. Zadatke iz kvadranta 1 trebaš obaviti što je prije moguće, jer su ključni za tvoj akademski uspjeh. Zadatke iz kvadranta 2 treba redovito planirati jer su važni za tvoj akademski razvoj. Zadaci kvadranta 3 mogu se delegirati ili obaviti brzo jer nisu bitni za tvoje akademske ciljeve. Naposljetku, zadatke iz kvadranta 4 trebalo bi eliminirati ili obavljati povremeno jer nisu relevantni za tvoj akademski napredak i mogu imati negativan učinak na produktivnost i motivaciju.

Još vijesti