Tim koji je zaslužan za ovaj projekt

Fakultet elektrotehnike i računarstva predstavio je projekt „Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad“ čiji je cilj bio razviti stacionarnu punionicu električnih bicikala za javnu upotrebu.

Kako je najučinkovitiji način rješavanja problema štetnog utjecaja konvencionalnog gradskog prometnog sustava na okoliš i kvalitetu zraka upravo upotreba električnih i hibridnih vozila (pa tako i električnih bicikala), projektom se nastojalo pokazati da bi se primjenom ovakvih punionica i njihovim spajanjem u mrežu mogla značajno povećati upotreba električnih bicikala u urbanim sredinama.

Napredna punionica električnih bicikala za pametni grad puni akumulatorsku bateriju do jednog sata, prepoznaje tip baterije i omogućava punjenje različitih baterija prisutnih na tržištu, omogućava fizičku zaštitu bicikla. Nadalje, ugrađene kamere, reklamni monitor i programski alat omogućavaju interaktivnu komunikaciju s korisnicima i prikaz interaktivnih reklama. Mreža ovakvih punionica trebala bi biti integrirana u ostale sustave pametnog grada (prometni, energetski i sigurnosni).

Trajanje ovog projekta je od 31. prosinca 2020. do 31. prosinca 2023., a njegova ukupna vrijednost je 1.2 milijuna eura, od čega je EU sufinancirala 888.6 tisuća eura. Uloga FER-a na projektu bila je rad na istraživačkim temama koje se uklapaju u strateške ciljeve FER-a te prijenos tehnologije na partnera kako bi zajedničko istraživanje rezultiralo konkretnim proizvodom, u ovom slučaju punionicom električnih bicikala.

S druge strane partner INVOLUTE j.d.o.o. je osigurao potrebnu komunikaciju i suradnju s FER-om kako bi se omogućio nesmetani transfer znanja i tehnologije u oba smjera.

Voditelj projekta prof. dr. sc. Željko Ban kazao je kako su na Fakultetu prepoznali ključnu ulogu prelaska na održiviji model gradskog prometa. Napomenuo je i kako ova stacionarna punionica električnih bicikala, koju su razvili na projektu, omogućava i brzo punjenje baterije te se integrira u šire pametne gradske sustave. „Očekujemo da će rezultati našeg rada značajno potaknuti korištenje električnih bicikala u urbanim sredinama, pridonoseći održivijem i čišćem gradskom okolišu." nadodao je.

Nakon prezentacije, sudionici su pozvani u Laboratorij velikih strojeva Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju gdje je održana kratka demonstracija punionice i dodatno pojašnjeno kako ona funkcionira.
Predstavljanje projekta “Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad” označava značajan korak prema budućnosti održivog gradskog prometa koji kombinira tehnologiju, održivost i praktičnu primjenu.
 

Još vijesti