Prazna predavaonica

No, ovo se od listopada ove godine u Sloveniji mijenja. Naime, 6. travnja ove godine postignuto je povijesno usvajanje zakona kojim se regulira položaj studenata, a koji među ostalim, nalaže da se ukine plaćanje upisnina na tamošnjim fakultetima.

Ipak, rujan ove godine i dalje su obilježile naplate ovih "sitnih" administrativnih troškova (upisnine, troška upisa i izdavanja svjedodžbi), na što su ukazali u ŠOU-u (Ljubljanskoj študentskoj organizaciji), piše slovenska RTV.

Ovim povodom, predsjednik ŠOU-a, Klemen Petek, uputio je pismo rektoru Sveučilišta u Ljubljani, Gregoru Majdiču u kojemu ga je podsjetio da je na "ŠOU u Ljubljani, zajedno sa Studentskom organizacijom Slovenije, uz načelnu potporu svih visokoškolskih dionika, Državni zbor 6. travnja postigao povijesno usvajanje zakona koji regulira položaj studenata."

Plaćanje upisnine kao kontroverzna i nezakonita praksa?

"U članku 14. zakona postigli smo i zabranu naplate troškova upisa koji studentima predstavljaju financijski teret", kaže Petek koji je uvjeren da je takva praksa kontroverzna i nezakonita.

Ujedno ističe da bi Sveučilište trebalo biti primjer i primjer dobre prakse u provedbi zakona tako što će "prvo osigurati da prava studenata ne budu samo mrtvo slovo na papiru, kako to čini uprava fakulteta nepoštivanjem novog zakona".

Majdič je pak rekao da Sveučilište u Ljubljani nije bilo uključeno u razmatranje prijedloga zakona za uređenje položaja studenata, niti je imalo priliku sudjelovati u kreiranju zakonskih odredbi. Prema njegovim riječima, primjena izmijenjenog zakona o naplati upisnina predstavljat će veliki gubitak prihoda za sveučilište, koji ne znaju kako će nadoknaditi.

Kako je pojasnio, pri provođenju naplate upisnina Sveučilište je vodilo računa o odredbama izmijenjenog članka 77. Zakona o visokom obrazovanju i prijelaznoj odredbi Zakona o uređivanju statusa studenata koja propisuje da navedeni članak Zakona stupa na snagu od akademske godine 2022./2023., odnosno od 1. listopada.

Ne smiju naplaćivati upis, prijemni, indeks, iksicu...

Prema ovom članku, za redovne i izvanredne studije javna visoka učilišta ne smiju naplaćivati troškove upisa (troškove selekcijskog postupka, upisne dokumentacije, indeksa, studentske iskaznice i dr.). Ostali studijski doprinosi naplaćuju se studentima prema stvarnim materijalnim troškovima javnih visokih učilišta.

Prema Majdičevim riječima, uvažen je dopis koji je početkom srpnja ove godine Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta uputilo javnim visokim učilištima.

"Na temelju važeće zakonske regulative za akademsku godinu 2022./2023., Upravni odbor Sveučilišta donio je izmjene i dopune pravilnika o doprinosima i troškovniku Sveučilišta u Ljubljani te cjenika UL s primjenom od 1. listopada", dodao je Majdič.

izvor: rtvslo.si

Još vijesti