Građevinski fakultet u Rijeci

Sveučilište u Rijeci mijenja uvjete za upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2024./2025. akademskoj godini. Ovu novu odluku donio je Senat Sveučilišta u Rijeci, a promjene se odnose na upis u prvu godinu studija na Fakultet dentalne medicine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Pomorski fakultet i Učiteljski fakultet.

Ovogodišnji maturanti će tako morati imati položenu državnu maturu ako žele upisati redovni studij Dentalne medicine na Fakultetu dentalne medicine, a to se odnosi i na kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine ili su obrazovanje završili izvan Hrvatske, piše Novi list.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uvodi preduvjet za upis, odnosno motivacijski intervju kao obvezni dio razredbenog postupka za sve kandidate koji se prijavljuju za upis na sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, modul Menadžment u hotelijerstvu na engleskom jeziku (Hospitality Management).

Ukidanje vrednovanja kemije na Građevinarstvu

Fakultet zdravstvenih studija kao preduvjet za upis kandidata na izvanredni sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo u Rijeci i Karlovcu uvodi dokaz o zaposlenju na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara te se ukida preduvjet o najmanje jednoj godini radnog iskustva na mjestu medicinske sestre/tehničara, a mijenja se i vrednovanje radnog staža.

Filozofski fakultet uvodi dodatno vrednovanje kategoriziranih sportaša za upis na sve studije, a kategorizirani sportaši od I. do VI. kategorije vrednuju se s pet posto.

Građevinski fakultet mijenja uvjete za upis na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo i izvanredni te redoviti stručni prijediplomski studij Građevinarstvo na način da se smanjuje postotak vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, ukida se vrednovanje hrvatskog jezika položenog u okviru obveznog dijela državne mature kao i postotak vrednovanja matematike te se ukida vrednovanje kemije iz izbornog dijela državne mature.

Uvodi se i liječničko uvjerenje

Promjene uvodi u Pomorski fakultet i to za upise na sveučilišni prijediplomski studij Promet i mobilnost dodaje vrednovanje posebnih postignuća, odnosno kandidatima se s 20 posto vrednuje završen obrazovni program za Tehničara cestovnog prometa.

Učiteljski fakultet kao uvjet za upis uvodi uvjerenje liječnika specijalne medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata, a koje nije starije od šest mjeseci za redoviti sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij te izvanredni i redoviti sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Za upis na te studije uvodi se i obveza polaganja ispita obveznog dijela državne mature za sve kandidate koji se upisuju putem NISpVU sustava i ukida se prag na obveznim predmetima državne mature.

Također, usvojena je i odluka o raspisivanju natječaja za upis 10 studenata u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija na engleskom jeziku Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (Biotechnology for the Life Sciences) Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova u 2024./2025. ak. god. te o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija na engleskom jeziku Kognitivne znanosti – Kognicija i um (Cognitive Sciences – Cognition and the Mind) Filozofskog fakulteta u Rijeci u 2024./2025. ak. god.

Još vijesti