Stočarstvo

Upisi na visoka sveučilišta i učilišta službeno su gotovi – maturanti su odabrali svoje studijske programe čime postaju dio akademske zajednice. Pojedina hrvatska sveučilišta mogu se pohvaliti zavidnim brojem upisanih maturanata i budućih studenata, a za neke studijske programe već nekoliko godina vlada pomama.

Podsjetimo, pisali smo o najpoželjnijim studijskim programima ove godine prema podacima Agencije za odgoj i obrazovanje, a kao najpopularniji među ovogodišnjom generacijom maturanata pokazali su se: sestrinstvo, fizioterapija, izobrazba trenera i grafički dizajn i vizualne komunikacije. No, ne bilježe svi studijski smjerovi pozitivne rezultate.

Stočarstvo, metalurija - 0 upisanih

Ove godine postoji čak nekoliko studijskih programa na ljetnim upisnim rokovima koje nije upisao nitko. Kako je rečeno u prilogu Dnevnika Nove TV, nitko od maturanata nije upisao pojedine studijske smjerove na javnim učilištima, poput Stočarstva krša i biljne proizvodnje u Kninu, Upravnog studija u Otočcu, Metalurgije u Sisku i Judaistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Filozofskom postoje smjerovi koji broje svega jednog do dvoje upisanih studenata, a to je dvopredmetni studij Rumunjskog i Slovačkog jezika. No, bez obzira na upisnu zainteresiranost budućih studenata na jesenskim upisnim rokovima, pojedini smjerovi se i dalje neće ukinuti.

Neki smjerovi se ne mogu ukinuti

Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Domagoj Tončinić, za Dnevnik Nove TV rekao je kako su razlog tome studenti viših godina na tim istim smjerovima, ali i pojedine obaveze koje Republika Hrvatska mora izvršavati.

„Republika Hrvatska je preuzela obavezu da će izvoditi nastavu na jezicima i nastavu jezika nacionalnih manjima. Ako sada naprasno ukidamo te studijske programe, tko će jednog dana u osnovnim školama držati tu nastavu“, rekao je dekan Tončinić za Dnevnik Nove TV.

Nova StudiGO epizoda otkriva je li studiranje izvan Hrvatske toliko lagano kako svi tvrde →


 

 

Još vijesti