Promet u gradu

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu za izvođenje novog studijskog programa na engleskom jeziku pod nazivom „Logistika i upravljanje mobilnošću“, prevedeno „LogisTics And mobiLity ManagemENT  ̶  TALENT“, stoji na fpz.unizg.hr.

Navedeni kolegij je diplomske razine, a izvodi se mješovito (do 20 posto nastave po predmetu održavat će se online) i predstavlja prvi studijski program na stranom jeziku Fakulteta prometnih znanosti. Izvođenje je u suradnji sa stručnjacima s Fakulteta organizacije i informatike te Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, čime je omogućen interdisciplinaran pristup poučavanju.

Motivacije za novi studij proizašle su iz činjenica da globalizacija gospodarstva i međunarodna razmjena stvaraju rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija. Sektor prometa i logistike prepoznat je kao jedan od ključnih čimbenika koji osiguravaju rast cjelokupnog gospodarstva.

Tijekom četiri semestra izvođenja nastave, previđeni su obvezni kolegiji i veći broj izbornih kolegija te projektni zadatak i diplomski rad. Studentima novo uvedenog kolegija je na raspolaganju preko desetak suvremenih laboratorija te stručan kadar s međunarodnom prepoznatljivošću za usvajanje iz tematskih područja poput inteligentne logističke usluge, upravljanje kvalitetom i drugih.

Ovim potezom u cilju je privući što veći broj međunarodnih studenata, a isto tako će se povećati mobilnost i prijenos znanja. Individualan pristup izvođenju nastave omogućuje konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Još vijesti